Projektu publicitāte
<--  ... 1 2 3 ...  --> 

ZS Krekeri. Zemnieku saimniecības "Krekeri" ražošanas modernizēšana.
01.03.2021

Lasīt vairāk ...


Jānis Potašs. Kokapstrāde ar CNC apstrādes centru.
01.03.2021

Lasīt vairāk ...


ZS Ciblas pagasta zemnieku saimniecība "ZELTIŅI". Kokmateriālu ražošanai nepieciešamās tehniskās bāzes pilnveidošana.
26.02.2021

Lasīt vairāk ...


Jesenija Masaļska. "Ūdens pasaka".
26.02.2021

Lasīt vairāk ...


Arnis Puriņš. Mežizstrādes tehnikas iegāde pašnodarbinātā Arņa Puriņa saimnieciskā darbības attīstīšanai.
26.02.2021

Lasīt vairāk ...


ZS Isnaudas pagasta zemnieku saimniecība "GRĪVAS". Ražošanas attīstībai nepieciešamās tehnikas iegāde zemnieku saimniecībā "Grīvas".
18.02.2021

Lasīt vairāk ...


Ineta Dalibo. Ierīkot pašapkalpošanās veļas mazgātavu Zilupes novadā, tādējādi paaugstinot lauku iedzīvotājiem piedāvāto pakalpojumu pieejamību un veicināt vietējās ekonomikas stiprināšanu.
18.02.2021

Lasīt vairāk ...


ZS Isnaudas pagasta zemnieku saimniecība "GRĪVAS". Šķeltu laukakmeņu ražošanai nepieciešamā akmens skaldītāja iegāde zemnieku saimniecībā "Grīvas"
17.02.2021

Lasīt vairāk ...


SIA Organic Products. „SIA "Organic Products" uzņēmējdarbības attīstīšana”.
17.02.2021

Lasīt vairāk ...


Laine Šicāne. Nodrošināt sporta un fitnesa pakalpojumu pieejamību Kārsavas pilsētā.
17.02.2021

Lasīt vairāk ...


Tatjana Ločmele „Mājražošanas attīstība Salnavas pagastā”
17.02.2021

Lasīt vairāk ...


ZS Mežvidu pagasta zemnieka saimniecība "Balstiņas". Jaunas kokapstrādes ražošanas ēkas būvniecība un lentzāģa un kombinētās kokapstrādes iekārtas iegāde, saimniecības jauna produkta radīšanai
16.02.2021

Lasīt vairāk ...


Ludzas rajona Pušmucovas pagasta zemnieku saimniecība "KASPARĪŠI". Malkas sagatavošanas tehnikas iegāde saimniecības KASPARĪŠI attīstībai.
21.01.2021

Lasīt vairāk ...


Marita Joņina. Slinga terapijas pakalpojuma un ķermeņa masas analīzes pakalpojuma ieviešana un attīstīšana Ludzas partnerības teritorijā.
21.01.2021

Lasīt vairāk ...


SIA ZENIT. Ražošanas pamatlīdzekļu iegāde, uzņēmuma esošā tūrisma pakalpojumu uzlabošanai un attīstīšanai.
20.08.2020

Lasīt vairāk ...


Raivis Rumaks. Mežistrādes tehnikas iegāde p/s "Sarmas" darbības dažādošanai.
26.05.2020

Lasīt vairāk ...


SIA MERKŪRIJS LA. Atpūtas bāzes "Zirga smaids" sniegto pakalpojumu servisa pilnveidošana un teritorijas sakopšanas darbu efektivizēšana
22.05.2020

Lasīt vairāk ...


SIA LUDZA SHOOTING CENTER. Metamo mašīnu iegāde stenda šaušanai Ludzas novada Isnaudas pagastā
21.05.2020

Lasīt vairāk ...


Jaunu pakalpojumu izveidošana VK skaistumkopšanas privātpraksē
11.05.2020

Lasīt vairāk ...


Zaļesjes pagasta un Pasienes pagasta zemnieku saimniecība "MĀRZEME". Tehnikas iegāde jauna pakalpojuma nodrošināšanai.
30.01.2020

Lasīt vairāk ...


<--  ... 1 2 3 ...  --> 
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv