Projektu publicitāte
115908

ZS Isnaudas pagasta zemnieku saimniecība "GRĪVAS". Šķeltu laukakmeņu ražošanai nepieciešamā akmens skaldītāja iegāde zemnieku saimniecībā "Grīvas"
17.02.2021
Sakrāto akmeņu kaudzes izmērs ir garumā 35 metri un augstākajā punktā 2,5 metri

Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

Šķeltu laukakmeņu ražošanai nepieciešamā akmens skaldītāja iegāde zemnieku saimniecībā "Grīvas",

Nr. 2020/AL34/7/A019.21.01/3

Īstenošanas vieta, laiks

Adrese Grīvas , Martiši, Isnaudas pag., Ludzas nov., p.n. Ludza-1, LV-5701. Īstenošanas laiks 30.12.2020.

Mērķis

Projekta mērķis ir paplašināt esošo saimniecisko darbību izveidojot papildus nozari - būvmateriālu “šķeltu laukakmeņu” ražotni. Projekta ietvaros paredzēts izveidot jaunu produktu - šķeltu laukakmeni (akmeņa biezumu iespējams mainīt atbilstoši klienta vēlmēm un tirgus pieprasījumam, ejošākie akmeņu izmēri būs būs 100x100x100mm. Īstenojot projektu Ludzas novada Isnaudas pagastā tiks uzsākta šķelto laukakmeņu ražošana un tiks radīta viena jauna darba vieta. Pretendenta īpašumā ir ražošanai nepieciešamā vieta un tai skaitā telpas, kur ir nodrošināta nepieciešamās elektrības jaudas pieslēguma vieta. Produkta un pakalpojuma atpazīstamības tēla veidošanā paredzēts, izveidot publikācijas Partnerības mājas lapā, izveidot ražotnei kontu sociālajos tīklos, kā arī izveidot mājas lapu. Jaunā produkta – šķelto laukakmeņu priekšrocības salīdzinājumā ar klasisko ķieģeli ir fizisko parametru pārākumā, izmantojot šo produktu, būvniecības procesa princips ir vienkāršs un pieejamā krāsu gamma kalpos dizaina objektu radīšanā, kas nodrošinās produkta ražošanas ilgtspēju nepārtrauktajā būvniecības nozarē.

Galvenās aktivitātes

Vietējo izejvielu pārstrādei, šķelto akmeņu ražošanai nepieciešamās akmens skaldāmās iekārtas iegāde, jaunas darbavietas radīšana Isnaudas pagastā, kā rezultātā tiktu uzsākta šķelto laukakmeņu ražošana Ludzas partnerības VRG teritorijā.

Rezultatīvie rādītāji

Jauna produkta radīšana Ludzas partnerības VRG teritorijā, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana jaunizveidotajā darba vietā.

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

24 800,00 t.sk.:  

17 360,00

  7 440,00

Projekta iesniedzējs, Kontaktinformācija

Janīna Ditļa, mob. 29286905, e-pasts zsgrivas42@inbox.lv.

Projekta konsultants Intars Zaharevičs, 29324578, intars.zaharevics@inbox.lv
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 2021. Zemnieku saimniecības "Grīvas" iegādātais akmens skaldītājs šķeltu laukakmeņu ražošanai.  

Ielādēju...      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv