Projektu publicitāte
<--  1 2 ...  --> 

PSV Zilupes novada pašvaldība. Automašīnu stāvvietas laukuma izbūve Tautas ielā 1, Zilupē
16.06.2021

Lasīt vairāk ...


PSV Ludzas novada pašvaldība. Aprīkojuma iegāde kvalitatīvas klientu aprūpes un rehabilitācijas nodrošināšanai sociālās aprūpes centrā “Ludza”.
21.01.2021

Lasīt vairāk ...


PSV Ludzas novada pašvaldība. Cirmas ezera publiskās pludmales labiekārtošana.
21.01.2021

Lasīt vairāk ...


PSV Ludzas novada pašvaldība. Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana pie Ludzas novada Pildas pamatskolas.
21.01.2021

Lasīt vairāk ...


PSV Zilupes novada pašvaldība. Jauno satiksmes dalībnieku apmācības, praktisko nodarbību brīvā laika pavadīšanas centra izveide Zilupes pilsētā
24.01.2019

Lasīt vairāk ...


PSV Ciblas novada pašvaldība. Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve.
12.11.2018

Lasīt vairāk ...


PSV Kārsavas novada pašvaldība. Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai visām paaudzēm Kārsavas novadā.
12.11.2018

Lasīt vairāk ...


REL LUDZAS JAUNAVAS MARIJAS DEBESĪS UZŅEMŠANAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE. Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija.
12.11.2018

Lasīt vairāk ...


PSV Ludzas novada pašvaldība. Sociālās aprūpes centrs "Ludza" infrastruktūras pilnveidošana.
12.11.2018

Lasīt vairāk ...


REL Raipoles svētā Jāņa Kristītāja draudze Raipoles svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas saglabāšana un teritorijas labiekārtošana pieejamības nodrošināšanai
01.10.2018

Lasīt vairāk ...


PSV Zilupes novada pašvaldība. Rotaļu laukuma izveide Zilupes pilsētā bērnu brīvā laika dažādošanai.
21.08.2018

Lasīt vairāk ...


PSV Zilupes novada pašvaldība. Vietējās teritorijas- atpūtas vietas „Pie strūklakas” izveide Zilupes pilsētā.
21.08.2018

Lasīt vairāk ...


PSV Zilupes novada pašvaldība. Publiski pieejama informatīvā āra LED ekrāna piegāde un uzstādīšana pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai Zilupes pilsētā.
21.08.2018

Lasīt vairāk ...


PSV Zilupes novada pašvaldība. Skaņas un gaismas aparatūras un aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Zilupes novadā.
21.08.2018

Lasīt vairāk ...


PSV Zilupes novada pašvaldība. Informatīvās infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai Zilupes novadā.
21.08.2018

Lasīt vairāk ...


PSV Ludzas novada pašvaldība. Aprīkojuma iegāde Ludzas novada pagastu bibliotēkām iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.
21.08.2018

Lasīt vairāk ...


PSV Ludzas novada pašvaldība. Rotaļu laukums Tutānu ciemā – bērnu attīstībai un brīvā laika pavadīšanas dažādošanai.
21.08.2018

Lasīt vairāk ...


PSV Ludzas novada pašvaldība. Mobilās skatuves iegāde brīvdabas pasākumu tehniskajai nodrošināšanai Ludzas novada pašvaldības teritorijā.
21.08.2018

Lasīt vairāk ...


BDR "Ludzas Mūzikas pamatskolas atbalsta biedrība". Flīgeļa iegāde profesionālas koncertdarbības nodrošināšanai Ludzas novadā.
21.08.2018

Lasīt vairāk ...


PSV Ludzas novada pašvaldība. Veselīga dzīvesveida un aktīvās brīvā laika pavadīšanas veicināšana Rundēnu ciemā.
21.08.2018

Lasīt vairāk ...


<--  1 2 ...  --> 
Raiņa iela 16- 419.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv