Aktīvās kopienas

Kopienas, kas īsteno viedā ciema iniciatīvas

Viedais ciems – kopiena lauku apvidū, kas īsteno vietējās iniciatīvas, lai rastu praktiskus risinājumus ekonomikas, sociālās un vides vajadzību nodrošināšanai, maksimāli izmantojot jaunas iespējas un digitālās tehnoloģijas.Kopiena  Teritorija  Mājas lapa/soc.tīkli  Vajadzības
Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas pareizticīgo draudze Kārsava https://www.facebook.com/karsavas.sirdsskaidras.polockas.eufrosin 19.02.2024 skatīt šeit...
Biedrība “Nerium” Ludza https://www.facebook.com/nerium.biedriba
https://neriumbiedriba.home.blog
19.02.2024 skatīt šeit...
  Zilupe    
  Blontu pagasts    
  Briģu pagasts    
  Ciblas pagasts    
  Cirmas pagasts    
  Goliševas pagasts    
  Isnaudas pagasts    
  Istras pagasts    
  Lauderu pagasts    
  Līdumnieku pagasts    
  Malnavas pagasts    
  Mežvidu pagasts    
  Mērdzenes pagasts    
  Nirzas pagasts    
  Ņukšu pagasts    
  Pasienes pagasts    
  Pildas pagasts    
  Pureņu pagasts    
  Pušmucovas pagasts    
  Rundēnu pagasts    

 Biedrība "Kūzuls"


 Biedrība "Salnavas muiža" 

Salnavas pagasts

 FB https://ieej.lv/a7E1Q

 

 FB https://www.facebook.com/profile.php?id=61551727781689 

 01.07.2023 skatīt šeit  un šeit

 

 01.01.2024 skatīt šeit 

  Zaļesjes pagasts    
  Zvirgzdenes pagasts    
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv