Projektu publicitāte
115622

Ludzas rajona Pušmucovas pagasta zemnieku saimniecība "KASPARĪŠI". Malkas sagatavošanas tehnikas iegāde saimniecības KASPARĪŠI attīstībai.
21.01.2021


Projekta atskaite par 2021. gadu, lasīt vairāk...


Realizēts projekts „Malkas sagatavošanas tehnikas iegāde saimniecības KASPARĪŠI attīstībai”
17.12.2020

Projekts Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000004 „Malkas sagatavošanas tehnikas iegāde saimniecības KASPARĪŠI attīstībai” tika realizēts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta iesniedzējs ir  zemnieku saimniecība "KASPARĪŠI", projekta vadītājs Pēteris Romanovskis. Projektā bija plānoti trīs posmi, kas ir veiksmīgi realizēti. Jau janvāŗī tika veikta pirmā iegāde – meža piekabe ar hidromanipulatoru, kā rezultātā pavasara sezonā no meža tika savesta  koksne. Vasarā tika iegādāts malkas skaldītājs un oktobrī tika veikta pēdējā iegāde – divi motorzāģi, viens paredzēts koku gāšanai, otrs - atzarošanai.

Paralēli saimniecībā notika darbs pie 3-fāzu elektrības pieslēguma ierīkošanas, lai malkas skaldītāju varētu darbināt gan no elektrības, gan no traktora jūgvārpstas. Elektrības ierīkošana notika, izmantojot saimniecības privātos līdzekļus. Nākotnē plānots iegādāties kravas auto malkas transportēšanai.

Kopējā projekta summa ir 28 544,49 EUR, attiecināmās izmaksas – 23 590,49 EUR, publiskais finansējums – 16 513,34 EUR.

Saimniecībai ir izveidots Facebook profils, kuru tiek plānots izmantot saimniecības reklāmas vajadzībām, skatīt šeit-  https://tinyurl.com/y77lnnx7 Projekta nosaukums, identifikācijas

„Malkas sagatavošanas tehnikas iegāde saimniecības KASPARĪŠI attīstībai”

Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000004     

Īstenošanas vieta, laiks

Jaunatnes iela 6, Pušmucova, Pušmucovas pag., Ciblas novads, LV -5742, īstenošanas laiks: 11.2019.-10.2020.

Mērķis

Saimniecības darbības paplašināšana, modernizējot malkas sagatavošanas ražošanu, tādējādi palielinot saimniecības ienākumus un sasniedzot ienākumus no malkas pārdošanas 2023.gadā - 9335 EUR apmērā.

Galvenās aktivitātes

1.iegādāties pamatlīdzekļus;

2. izveidot Facebook kontu produkcijas reklamēšanai

Rezultatīvie rādītāji

1.Iegādāti 4 pamatlīdzekļi: meža piekabe malkas skaldītājs; zāģis gāšanai, zāģis atzarošanai

2. Neto apgrozījums 2023.gadā sasniegs pieaugumu no meža izstrādes nozares par 30 % no projekta attiecināmajās izmaksām

Budžets (EUR)

 t.sk.: ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

23 590,49 EUR

16 513,34 EUR  

  7 077,15 EUR

Projekta iesniedzējs, kontaktinformācija

Zemnieku saimniecība „KASPARĪŠI”, Pēteris Romanovskis, t.+371 26736781; e-pasts: peteris.romanovskis@inbox.lv
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv