Projektu publicitāte
115910

Ineta Dalibo. Ierīkot pašapkalpošanās veļas mazgātavu Zilupes novadā, tādējādi paaugstinot lauku iedzīvotājiem piedāvāto pakalpojumu pieejamību un veicināt vietējās ekonomikas stiprināšanu.
18.02.2021


Projekta atskaite par 2021. gadu, lasīt tālāk ...Bildēm informatīvs raksturs

Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

Ierīkot pašapkalpošanās veļas mazgātavu Zilupes novadā, tādējādi paaugstinot lauku iedzīvotājiem piedāvāto pakalpojumu pieejamību un veicināt vietējās ekonomikas stiprināšanu.

Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000018

 

Īstenošanas vieta, laiks

Adrese Zaļesjes pag. Zilupes nov. Terehova Maliņas

Mērķis

Iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu un pielietojot tehnoloģijas izveidot un attīstīt saimniecisko darbību, kas radīs jaunu darbavietu, nodrošinās veļas mazgāšanas, žāvēšanas pakalpojumus, tai skaitā atpūtas iespēju malkojot kādu dzērienu ar uzkodām, vai brīvo laiku auto uzkopšanai kamēr mazgājas un žāvējas veļa, tādējādi tiks paaugstināta lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāte un tiks veicināta vietējās teritorijas ekonomiskā attīstība.

Galvenās aktivitātes

Ar iegādātajām iekārtām un aprīkojumu būs iespējams piedāvāt pakalpojumus veļas mazgāšanai, žāvēšanai, tai skaitā atpūtas iespēju malkojot kādu dzērienu ar uzkodām, vai arī kamēr mazgājas un žāvējas veļa brīvo laiku varēs izmantot veicot auto uzkopšanu, tādējādi tiks paaugstināta lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāte un tiks veicināta vietējās teritorijas ekonomiskā attīstība. Projekta ietvaros izveidojot plānoto uzņēmejdarbību, tiks radīta viena jauna darba vieta.

Rezultatīvie rādītāji

Jauna pakalpojuma radīšana Ludzas partnerības VRG teritorijā,  kvalitatīva un par saprātīgu cenu pakalpojuma nodrošināšana vietējiem pakalpojuma pircējiem. Neto apgrozījumu 3 pilnajā gadā sasniegt virs 10 tūkstošiem eiro.

Radīta viena darba vieta.

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

35 358,63

17 500,00

17 858,63

Kontaktinformācija

Ineta Dalibo, 20471281 ,  inetadalibo1988@inbox.lv.
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv