Projektu publicitāte
115620

Marita Joņina. Slinga terapijas pakalpojuma un ķermeņa masas analīzes pakalpojuma ieviešana un attīstīšana Ludzas partnerības teritorijā.
21.01.2021


Projekta atskaite par 2021. gadu, lasīt vairāk...Projekta nosaukums, identifikācijas Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000005       

„Slinga terapijas pakalpojuma un ķermeņa masas analīzes  pakalpojuma ieviešana un attīstīšana Ludzas partnerības teritorijā”

 

Īstenošanas vieta, laiks

Vienības iela 52, Kārsava, Kārsavas novads, LV5717; Īstenošanas laiks: 11.2019.-05.2020.

Mērķis

Slinga terapijas un ķermeņa masas analīzes pakalpojumu ieviešana Ludzas rajona partnerības teritorijā. Esošā fizioterapijas pakalpojumu groza attīstīšana un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana fizioterapijas prakses saimniecisko darbības rādītāju un apgrozījuma palielināšanai, fizioterapijas kabineta konkurētspējas un klientu plūsmas palielināšanai. 2022.gadā – 23 500 EUR apmērā.

Galvenās aktivitātes

1.Slinga terapijas iekārtas iegāde 2. Ķermeņa masas analīzes  aparatūras iegāde. 3. Veikt izbraukuma ķermeņa masas analīzes mērījumus.

Rezultatīvie rādītāji

1.Iegādāti 2 pamatlīdzekļi: Slinga terapijas iekārta un ķermeņa masas analīzes iekārta.

2. Neto apgrozījums 2022.gadā sasniegs pieaugumu no fizioterapijas pakalpojumiem  par 30% no projekta attiecināmajās izmaksām;

Budžets (EUR)

 t.sk.: ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

9516,00 EUR

6661,20 EUR  

2854,80 EUR

Projekta iesniedzējs, Kontaktinformācija

Saimnieciskās darbības veicējs Marita Joņina, Marita Joņina t.+371 27431363; e-pasts: maritajonina@gmail.com
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv