Projektu publicitāte
116019

Arnis Puriņš. Mežizstrādes tehnikas iegāde pašnodarbinātā Arņa Puriņa saimnieciskā darbības attīstīšanai.
26.02.2021


Projekta atskaite par 2021. gadu, lasīt vairāk... Projekta nosaukums, identifikācijas Nr

Mežizstrādes tehnikas iegāde pašnodarbinātā Arņa Puriņa saimnieciskās darbības attīstīšanai,

Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000004

Īstenošanas vieta, laiks

Kārsavas nov., Salnavas pag., Ruskulova., mājas “Stirnas”

 kad.nr. 68940050020 2020.gads

Mērķis

Iegādāties meža piekabi ar hidromanipulatoru, lai uzlabotu

esošo darbību (skaldītas malkas ražošanu), kā arī piedāvāt

 meža izvešanas pakalpojumu. Iegādāties meža piekabi ar

 hidromanipulatoru, lai attīstītu un uzlabotu esošo darbību

- skaldītas malkas sagatavošanu, sniegt meža izvešanas

 pakalpojumus, kā arī sekmētu vietējās teritorijas ekonomisko

 attīstību.

Galvenās aktivitātes

Skaldītas malkas ražošana, meža izvešanas pakalpojumi.

Rezultatīvie rādītāji

Trešajā gadā pēc projekta īstenošanas sasniegt neto apgrozījumu 11000,00 EUR.

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

18 101,60 EUR

12 671,12 EUR

  5 430,48 EUR

Projekta iesniedzējs, Kontaktinformācija

Arnis Puriņš  +371 27874083,

 e-pasts arnis1233@inbox.lv
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv