Projektu publicitāte
110132

Zaļesjes pagasta un Pasienes pagasta zemnieku saimniecība "MĀRZEME". Tehnikas iegāde jauna pakalpojuma nodrošināšanai.
30.01.2020


Projekta atskaite par 2021. gadu, skatīt šeit ... 

Projekta atskaite par 2020. gadu, skatīt šeit ...Projekta nosaukums, identifikācijas Nr

„ Tehnikas iegāde jauna pakalpojuma nodrošināšanai”, 

Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000011

Īstenošanas vieta,

laiks

Ploski, Zaļesjes pagasts, Zilupes novads, LV-5751;

Laika periods no 01.12.2019 – 30.11.2020. 

Mērķis

Projekta vispārējais mērķis ir iegādāties apauguma noņemšanas tehniku, ar iespēju radīt jaunu pakalpojumu – zemju attīrīšanu no kokaugiem, kļūt par konkurētspējīgu un pieprasītu pakalpojumu sniedzēju Ludzas rajona partnerības teritorijā. 

Galvenās aktivitātes

Projekta galvenās aktivitātes:

1) iegādāties jaunu tehniku: meža piekabe ar hiodromanipulatoru un kniebējgalva;

2) sniegt jaunu pakalpojumu - zemju attīrīšanu no kokiem un krūmiem;

3) pieņemt darba jaunu darbinieku – traktortehnikas vadītāju; 

4) nodrošināt projekta publicitāti;

5) sagatavot un iesniegt LADā projekta atskaites.

Rezultatīvie rādītāji

Projekta rezultatīvie rādītāji:

1) iegādāta jauna tehnika: meža piekabe ar hiodromanipulatoru un kniebējgalva;

2) uzsākts sniegt jaunu pakalpojumu - zemju attīrīšanu no kokiem un krūmiem;

3) radīta 1 jauna darba vieta – pieņemts darbā traktortehnikas vadītājs; 

4) nodrošināta projekta publicitāte;

5) pēc projekta īstenošanas sasniegts jaunās nozares neto apgrozījums – 9000 EUR, kas ir 30% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas; 

6) sagatavotas un iesniegtas LADā projekta atskaites.

Budžets (EUR)

t.sk.: ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

28 860,00 EUR

20 202,00 EUR

8 658,00 EUR

Projekta iesniedzējs, Kontaktinformācija

ZS Mārzeme, Romans Marčenoks

tālr.nr. 26163296, e-pasts: romansq1@inbox.lv Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv