Projektu publicitāte
115911

ZS Isnaudas pagasta zemnieku saimniecība "GRĪVAS". Ražošanas attīstībai nepieciešamās tehnikas iegāde zemnieku saimniecībā "Grīvas".
18.02.2021


Projekta atskaite par 2021. gadu,  lasīt vairāk ...Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

Ražošanas attīstībai nepieciešamās tehnikas iegāde zemnieku saimniecībā "Grīvas"

Nr. 2020/AL34/8/A019.21.01/2

Īstenošanas vieta, laiks

Adrese Grīvas , Martiši, Isnaudas pag., Ludzas nov., p.n. Ludza-1, LV-5701. Īstenošanas laiks 30.12.2021.

Mērķis

Projekta mērķis ir paplašinot esošās saimnieciskās darbības veidu “šķeltu laukakmeņu” ražošanas procesā,

atvieglot roku darbu smago kravu pārvietošanā un kraušanā, iegādājoties nepieciešamo tehniku.

Galvenās aktivitātes

Vietējo izejvielu pārstrādei, šķelto akmeņu ražošanai nepieciešamās celšanas, kraušanas un pārvietošanas tehnikas iegāde, jaunradītās darbavietas darba apstākļu uzlabošanai nepieciešamās tehnikas iegāde, kas ļaus paaugstināt saimniecības ražošanas apjomus Isnaudas pagastā, kā rezultātā tiktu nodrošināta šķelto laukakmeņu ražošana Ludzas partnerības VRG teritorijā.

Izveidot darba vietu.

Rezultatīvie rādītāji

Jauna produkta radīšana Ludzas partnerības VRG teritorijā, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana jaunizveidotajā darba vietā.

Izveidota viena darba vieta.

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

25 000,00

17 500,00

  7 500,00

Projekta iesniedzējs, Kontaktinformācija

Janīna Ditļa, mob. 29286905, e-pasts zsgrivas42@inbox.lv.

Projekta konsultants Intars Zaharevičs, 29324578, intars.zaharevics@inbox.lv
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv