Projektu publicitāte
116029

Jesenija Masaļska. "Ūdens pasaka".
26.02.2021


Projekta atskaite par 2021. gadu, lasīt tālāk...Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

 "Ūdens pasaka” ,

 Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000011

Īstenošanas vieta, laiks

 “Ūdens pasaka”, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads 

2020.07.01. - 2021.07.01. projekta realizācija

2021.07.01.-2026.07.01. – projekta uzraudzība un rādītāju sasniegšana .

Mērķis

 Projekta mērķis - radīt jaunu pakalpojumu Ciblas novadā, veicot ieguldījumus pamatlīdzekļu iegādē, tādējādi sekmējot jauna uzņēmuma attīstību un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Īstenojot projekta mērķi - labiekārtotajā teritorijā “Ūdens pasaka” Cirmas ezera krastā tiks piedāvāta vieta, kur varēs makšķerēt, iznomāt ūdens inventāru un izmantot aktīvās atpūtas iespējas - mājiņas uz pontona ,pārvietojamās pirts un kubula noma un kā papildus pakalpojums - kūpinātas nomu un arī kūpinātas zivis. Pakalpojums radīs jaunu tūrisma un atpūtas piedāvājumu Ciblas novadā, tādējādi veicinot teritorijas sociālekonomisko attīstību. 

Galvenās aktivitātes

- Publiski pieejamas labiekārtota atpūtas teritorijas “’Udens pasaka” piedāvājums Cirmas ezera krastā .

- Inventāra iegāde un inventāra nomas pakalpojuma piedāvājums.

- Mājražošanas attīstība - zivju produktu pārstrādei mājas pastākļos ( kūpināšana).

- 1 darba vietas radīšana.

Rezultatīvie rādītāji

- Radīts jauna tūrisma vieta ar pakalpojumiem brīvā laika pavadīšanai Ciblas novadā un attīstīta mājražošana zivju pārstrādei mājas apstākļos partnerības teritorijā.

- Radīta viena darba vieta.

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

 24 928,73

 17 450,10

   7 478,63

Projekta iesniedzējs, kontaktinformācija

 Jesenija Masaļska, 28813381, esenijavolzhankina@inbox.lv 
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv