Projektu publicitāte
115899

Laine Šicāne. Nodrošināt sporta un fitnesa pakalpojumu pieejamību Kārsavas pilsētā.
17.02.2021
Bildēm ir informatīvs raksturs.

Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

Nodrošināt sporta un fitnesa pakalpojumu pieejamību Kārsavas pilsētā.

Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000010

Īstenošanas vieta, laiks

Adrese Teātra iela 12-2stāvs, Kārsava, Kārsavas nov., LV-5717.

Īstenošanas laiks 01.02.2021.

Mērķis

Iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu un pielietojot tehnoloģijas

izveidot un attīstīt saimniecisko darbību, kas radīs jaunu darbavietu,

 nodrošinās inovatīvus un kvalitatīvus sporta un fitnesa pakalpojumus, tādējādi tiks paaugstināta lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāte, veselības stāvoklis un tiks veicināta vietējās teritorijas ekonomiskā attīstība.

Galvenās aktivitātes

Nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma iegāde, jaunas darbavietas radīšana  Kārsavas pilsētā, kā rezultātā tiktu uzsākta sporta un fitnesa pakalpojumu sniegšana Ludzas partnerības VRG teritorijā.

Rezultatīvie rādītāji

Jauna pakalpojuma radīšana Kārsavā un vienas darba vietas izveide.

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

11 103,90 EUR t.sk.: 

  7 772,71 EUR ,

  3 331,19 EUR.

Projekta iesniedzējs, Kontaktinformācija

Laine Šicāne, mob. 28387689, e-pasts miglanelaine@gmail.com
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv