Projektu publicitāte
111709

Jaunu pakalpojumu izveidošana VK skaistumkopšanas privātpraksē
11.05.2020


Projekta atskaite par 2021. gadu, lasīt tālāk ...

Projekta atskaite par 2019. gadu, lasīt tālāk ...


VK skaistumkopšanas privātprakse
Projekta nosaukums, identifikācijas

„Jaunu pakalpojumu izveide VK skaistumkopšanas privātpraksē”, 

Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000012       

Īstenošanas vieta, laiks

Malnavas iela 2, Kārsava, Kārsavas novads, LV 5717 no 01.01. 2020-31.07.2020.

Mērķis

Piedāvājot lauku iedzīvotājiem jaunus, inovatīvus pakalpojumus- SCENAR terapiju un “šūnu enerģijas” sejas procedūras VK skaistumkopšanas privātpraksē, veicināt konkurētspējīgu uzņēmējdarbību skaistumkopšanas jomā Latgalē.

Galvenās aktivitātes

SCENAR terapijas pakalpojuma izveide iegādājoties Scenar aprīkojumu .

“Šūnu enerģijas “ sejas procedūras pakalpojums iegādājoties jaunākas paaudzes aparatūru

Rezultatīvie rādītāji

Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības radīšana skaistumkopšanas jomā Latgalē, izveidots Scenar terapijas pakalpojums, kas veicina iedzīvotāju veselības uzlabošanu. Lauku iedzīvotājiem tiek piedāvāta sejas atjaunoša procedūra ar jaunākās paaudzes aparatūru, kas ir eksluzīva skaistumkopšanas metode.

Budžets (EUR)

 t.sk.: ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

9052,00 EUR

6336,40 EUR  

2715,60  EUR

Projekta iesniedzējs, Kontaktinformācija

Valentīna Kirsanova, 29471359, gradela@inbox.lvProjekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv