Projektu publicitāte

Tatjana Ločmele „Mājražošanas attīstība Salnavas pagastā”
17.02.2021
Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

 „Mājražošanas attīstība Salnavas pagastā” , 

Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000003

Īstenošanas vieta, laiks

Kalna iela 10, Salnava, Kārsavas novads, LV 5740 no
01.01. 2020-31.07.2020.
01.02.

Mērķis

 Projekta mērķis-uzsākt konditorejas izstrādājumu mājražošanu,

aprīkojot telpas ar iekārtām, kas atbilst kvalitatīvai darba

vietai.

Galvenās aktivitātes

 Projekta uzdevums ir attīstīt un uzsākt konditorejas izstrādājumu mājražošanu. Ražot saldus, sāļus konditorejas izstrādājumus, piedāvājot plašu sortimentu. Nodrošināt Ludzas rajona partnerības teritorijas iedzīvotājiem pieejamību saņemt kvalitatīvus konditorejas izstrādājumus. Izveidot nojumi, kur uzņemt tūristus un organizēt meitarklases un degustācijas. Radīt jaunas vērtības vietējā teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos resursus,kas paaugstina lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicina konkurētspēju.

Rezultatīvie rādītāji

Iegādāts elektropreču komplekts ,kas sastāv no 8 vienībām.

Iegādāts aprīkojums- nojume, 3 saliekamie galdi, 20 saliekamie galdi, putekļusūcējs robots.

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

6 201,31 EUR

4 340,91 EUR

1 860,40 EUR

Kontaktinformācija

Tatjana Ločmele, mob.26489801, epasts tlocmele@inbox.lv


Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv