Projektu publicitāte
115897

ZS Mežvidu pagasta zemnieka saimniecība "Balstiņas". Jaunas kokapstrādes ražošanas ēkas būvniecība un lentzāģa un kombinētās kokapstrādes iekārtas iegāde, saimniecības jauna produkta radīšanai
16.02.2021


Projekta nosaukums, identifikācijas Nr. 19-01-AL34-A019.2101-000007       

„ Jaunas kokapstrādes ražošanas ēkas būvniecība un lentzāģa un kombinētās kokapstrādes iekārtas iegāde, saimniecības jauna produkta radīšanai”.

 

Īstenošanas vieta, laiks

 „Zelta Sala”, Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads, LV-5740, līdz 30.09.2021.

Mērķis

Veikt ieguldījumus jaunas kokapstrādes ražošanas ēkas būvniecībā un lentzāģa un kombinētās kokapstrādes iekārtas iegādē, tādējādi sekmējot saimniecības daudznozaru darbības attīstību un konkurētspējas veicināšanu, kā arī vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Galvenās aktivitātes

Jaunas kokapstrādes ražošanas ēkas būvniecība un lentzāģa un kombinētās kokapstrādes iekārtas iegāde.

Rezultatīvie rādītāji

Radītas 2 jaunas darba vietas.

Budžets (EUR)

 t.sk.: ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

70 000,00 EUR

33 500,00 EUR

Projekta iesniedzējs, Kontaktinformācija

 Z/S „Balstiņas” īpašnieks Emīls Ločmelis,

 tel.28326197, epasts: emailsloc@inbox.lv
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv