<--  1 2 3 ...  --> 

Ludzas novada Zaļesjes pagastā realizēts LEADER pieejas projekts “Elektrības ražošana pašpatēriņa vajadzībām ēdināšanas nozares attīstībai”.
23.05.2024

more ...


SIA MERKŪRIJS LA. Atpūtas bāzes "Zirga smaids" apmeklētāju vajadzībām jaunu sanitāro telpu izbūve un pamatlīdzekļu iegāde klientu naktsmiera komforta līmeņa uzlabošanai
17.01.2023

more ...


SIA AmoVet. SIA "AmoVet" veterinārās klīnikas izveide Ludzā.
19.10.2022

more ...


ZS Ludzas rajona Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība "GRANTI"
17.10.2022

Pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem un uzņēmējiem liel gabarīta kravu un tehnikas pārvadāšanā.

more ...


ZS Isnaudas pagasta zemnieku saimniecība "LAPSIŅAS". Malkas ražošanai nepieciešamās tehniskās bāzes pilnveidošana.
11.08.2022

more ...


Leonīds Gedzuns. Malkas skaldītāja iegāde, malkas ražošanai un pakalpojumu sniegšanai Kārsavas novadā.
10.08.2022

more ...


ZS Salnavas pagasta zemnieku saimniecība "Kolnasāta". "Kebab house" uzņēmuma modernizācija Ludzā
09.08.2022

more ...


SIA Reits. Iedzīvotāju energoresursu pašpietiekamības nodrošināšana topošajā Ludzas novadā.
08.08.2022

more ...


SIA MERKŪRIJS LA. Atpūtas bāzes "Zirga smaids" sniegto pakalpojumu servisa uzlabošana un pilnveidošana klientu komforta līmeņa paaugstināšanai.
03.08.2022

more ...


SIA Muiža Rusk.Pamatlīdzekļu iegāde SIA"Muiža Rusk" esošās darbības uzlabošanai un dažādošanai -lentzāģmašīnas, motorzāģa, hidroliskās vinčas, lentzāģa lentas asinātājs un zāģlentu zobu locītājs.
20.07.2022

more ...


ZS Salnavas pagasta zemnieku saimniecība "LIEPAS". Puspiekabes iegāde šķembu pārvadāšanai Salnavas pagasta zemnieku saimniecības “LIEPAS” saimnieciskās darbības paplašināšanai.
20.07.2022

more ...


ZS Ciblas pagasta zemnieku saimniecība "Zeltpriedes". Mežsaimniecības pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās tehniskās bāzes izveidošana, lai varētu uzsākt meža zemes frēzēšanas pakalpojumu sniegšanu Ludzas VRG teritorijā un ne tikai.
18.03.2021

more ...


Oksana Narnicka. Svinīgo pasākumu rīkošana ar telts un cita aprīkojuma nomu.
16.03.2021

more ...


ZS Ludzas rajona Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība "GRANTI". Iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu pilnveidošana , iegādājoties drenāžas skalotāju.
03.03.2021

more ...


IK ANKO LAUKI. Meža frēzes iegāde jauna pakalpojuma nodrošināšanai.
03.03.2021

more ...


ZS Salnavas pagasta zemnieku saimniecība "Kolnasāta". "Kebab house" uzņēmuma paplašināšana un modernizācija Ludzā.
03.03.2021

more ...


Valentīna Kirsanova. “Mobilo pirts tradīciju popularizēšana sabiedrības veselībai un relaksācijai“.
03.03.2021

more ...


Sanita Sunupļa. Kosmetoloģijas salona izveide Zilupē.
02.03.2021

more ...


Aleksandrs Ņugaņins. Pārvietojamā lentzāģa pakalpojumu sniegšana.
02.03.2021

more ...


IK Dambis 4. Ūdenstūrisma attīstība Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novada teritorijā.
01.03.2021

more ...


<--  1 2 3 ...  -->