126577

ZS Ludzas rajona Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība "GRANTI"
17.10.2022


 

 

 

Bildei informatīvs raksturs.

 

Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

 

Pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem un uzņēmējiem liel gabarīta kravu un tehnikas pārvadāšanā.

Nr. 22-01-AL34-A019.2101-000013

 

Īstenošanas vieta, laiks

Lucmuiža, Zvirgzdenes pag., Ludzas nov., p.n. Zvirgzdene, LV5752.

Mērķis

Izveidot jaunu pakalpojuma veidu, sekmēt lauksaimniecības

zemju izmantošanu, tādejādi ceļot iedzīvotāju ienākumus un

dzīves līmeni.

Dažādot uzņēmuma darbību, sadalot riskus. Celt uzņēmuma

rentabilitāti.

Galvenās aktivitātes

Tehnikas pārvadāšanas treilera WF8,5X24BT iegāde.

Rezultatīvie rādītāji

Realizējot projektu, tiks radīta 1 darba vieta.

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

33 824,00

23 676,80

10 147,20

Projekta iesniedzējs, kontaktinformācija

Ludzas rajona Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība Granti,

29476600, ritvars.trons@inbox.lv.

Facebook lapa- https://www.facebook.com/ZS-Granti- 105368171926639

 
      Back