116048

IK Dambis 4. Ūdenstūrisma attīstība Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novada teritorijā.
01.03.2021


Projekta atskaite par 2021. gadu,  lasīt vairāk ...Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

Ūdenstūrisma attīstība Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novada teritorijā.

Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000006

Īstenošanas vieta, laiks

Meldru iela 24, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Laiks: no 2020.gada 1.novembra līdz 2021.gada 31.oktobrim

Mērķis

Attīstīt ūdens tūrismu Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novada teritorijā, pilnveidojot esošos un radot jaunus piedāvājumus.

Galvenās aktivitātes

Ūdenstūrisma inventāra (kajaki, laivu transportējamā piekabe, sauso mantu somas, telefona maisiņi, SUP dēļi, elektriskais pumpis, kubuls, piekabe) iegāde.

Rezultatīvie rādītāji

Plānotais apgrozījums trešajā gadā pēc projekta īstenošanas sastādīs 14 570,00 EUR.

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

12 123,03

 8 486,12

 3 636,91

Kontaktinformācija

Dagnis Tihovskis, mob.t. 26107725, e-pasts: atputa.ludza@gmail.com
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Back