125918

ZS Isnaudas pagasta zemnieku saimniecība "LAPSIŅAS". Malkas ražošanai nepieciešamās tehniskās bāzes pilnveidošana.
11.08.2022


 

 

Projekta nosaukums,

identifikācijas Nr.

Malkas ražošanai nepieciešamās tehniskās bāzes   pilnveidošana.

Nr. 21-01-AL34-A019.2101-000001

Īstenošanas vieta, laiks

Adrese Grīvas , Martiši, Isnaudas pag., Ludzas nov., p.n. 

Ludza-1, LV-5701. Īstenošanas laiks 30.12.2021.

Mērķis

Projekta mērķis ir paplašinot esošās saimnieciskās darbības veidu “skaldītas malkas” ražošanas procesā atvieglot apaļkoku sagādi saimniecībā un atvieglot roku darbu smago baļķu pārvietošanā, kraušanā uz malkas skaldītāja rampas vai blakus tai. 

Galvenās aktivitātes

Īstenojot projektā plānotās aktivitātes – iegādājoties meža 

piekabi ar manipulatoru Ludzas novada Isnaudas pagastā tiks attīstīta esošā saimnieciskā darbība skaldītas malkas ražošana.

Rezultatīvie rādītāji

Trešajā gadā pēc projekta realizācijas neto apgrozījums nozarē,  kurā īsteno projektu, tiks sasniegts 25 320,00 EUR apmērā.

 Budžets (EUR) t.sk.: 

ELFLA finansējums (EUR) 

Cits līdzfinansējums (EUR)

25 000,00

17 500,00

  7 500,00 

Projekta iesniedzējs, Kontaktinformācija

Janīna Ditļa, mob. 29286905, e-pasts zsgrivas42@inbox.lv, projekta konsultants Intars Zaharevičs, 29324578,  intars.zaharevics@inbox.lv

 
      Back