Publicitāte 2014 - 2022

2018

Seminārs „Starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības projektu iespējas vietējiem iedzīvotājiem sekmējot uzņēmējdarbības attīstību un nodarbinātības iespējas, un veicinot sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijās izvirzīto mērķu sasniegšanu Latgales VRG Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)”
28.12.2018

Lasīt vairāk ...


Norisinājās sabiedrisko aktivitāšu projektu pieredzes apmaiņas un uzraudzības semināri 12.10.2018

Šī gada 19., 21., 25. un 27. septembrī notika izbraukuma sabiedrisko aktivitāšu pieredzes apmaiņas un uzraudzības semināri. To ietvaros interesentiem tika piedāvāta iespēja, apmeklējot bezmaksas seminārus, padziļināti izprast katra projekta jēgu un novērtēt tā realizāciju, smelties zināšanas, gūt iedvesmu jaunām idejām un pamudinājumu tās realizēt, mērķtiecīgi panākot to īstenošanu.

Lasīt vairāk ... Vasaras forums Smelteros
27.08.2018

Latvijas Kopienu vasaras forumā, kas notika 3. augustā Preiļu novadā Smelteros, piedalījās arī biedrības „Ludzas rajona partnerība” pārstāves. Forumu organizēja biedrība „Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar biedrību „Sabiedriskais centrs „Smelteriešu cimdiņš”” un Salas pamatskolu.

Lasīt vairāk ...


LEADER konference „15 veiksmīgākie projektu stāsti Ziemeļlatgalē”
06.08.2018

2018.gada 1.augustā Rugājos notika LEADER konference „15 veiksmīgākie projektu stāsti Ziemeļlatgalē” Pasākumu, ko organizēja biedrība Balvu rajona partnerība, mērķis bija iepazīstināt esošos un potenciālos LEADER projektu īstenotājus un Vietējo rīcības grupas biedrus, kā arī citus interesentus ar paveikto 15 gadu garumā, kā arī pastāstīt par veiksmīgākiem īstenojamiem Ziemeļlatgales LEADER projektiem.

Lasīt vairāk ...


Uzņēmējdarbības projektu pieredzes apmaiņas un uzraudzības semināru noslēgums
26.06.2018

Semināra mērķis bija sniegt iespēju potenciālajiem projektu iesniedzējiem redzēt īstenotos un īstenošanas procesā esošos LEADER projektus, kas atrodas biedrības Ludzas rajona partnerība teritorijā un tikties ar projektu īstenotājiem.

Lasīt vairāk ...


Uzņēmējdarbības projektu pieredzes apmaiņas un uzraudzības semināra turpinājums
18.06.2018

Semināra mērķis bija sniegt iespēju potenciālajiem projektu iesniedzējiem redzēt īstenotos un īstenošanas procesā esošos LEADER projektus, kas atrodas biedrības Ludzas rajona partnerība teritorijā un tikties ar projektu īstenotājiem.

Lasīt vairāk ...


Norisinājās uzņēmējdarbības projektu pieredzes apmaiņas un uzraudzības seminārs
15.06.2018

Semināra mērķis bija sniegt iespēju potenciālajiem projektu iesniedzējiem redzēt īstenotos un īstenošanas procesā esošos LEADER projektus, kas atrodas biedrības Ludzas rajona partnerība teritorijā un tikties ar projektu īstenotājiem.

Lasīt vairāk ...


Notika video seminārs
29.05.2018

Notika video seminārs “Aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem ilgtspējīgas uzņēmējdarbības veicināšanai".

Lasīt vairāk ...


Interesenti iepazīstas ar nodokļu izmaiņām
06.04.2018

21. martā notika BDR "Ludzas rajona partnerība" rīkots seminārs „Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem 2018. gadā”.

Lasīt vairāk ...


Informatīvais seminārs „Aktuālā informācija par valsts amatpersonu statusu, izmaiņas vietējo rīcības grupu lēmējinstitūciju lēmumu pieņemšanas procesā un grozījumi Ministru kabineta noteikumos”
07.03.2018

Lasīt vairāk ...


Norisinājās seminārs 1.-4. kārtas projektu iesniedzējiem un nākošo kārtu potenciālajiem projektu iesniedzējiem
11.01.2018

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2022 (3)   
2021 (1)   
2020 (1)   
2019 (5)   
2018 (11)   
2017 (12)   
2016 (7)   
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv