Publicitāte 2014 - 2022

2016

Vietējo rīcības grupu tikšanās ar Lauku atbalsta dienestu un Zemkopības ministriju
30.11.2016

2016.gada 11.novembrī Rīgā, Zemkopības ministrijā tikās vietējo rīcības grupu pārstāvji ar LAD un ZM pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālākos jautājumus LEADER projektu vērtēšanā un procesa administrēšanā.

Lasīt vairāk ...


Biedrība „Ludzas rajona partnerība piedalījās seminārā „Solidaritātes ekonomika kopienu labklājībai”
01.11.2016

2016. gada 27. oktobrī Rēzeknes novadā, Greiškānu pagastā, viesu namā „Zaļā sala” biedrības „Ludzas rajona partnerība” pārstāvji piedalījās mācību seminārā „Solidaritātes ekonomika kopienu labklājībai”, kas notika sadarbībā ar biedrību „Zaļā brīvība” un Latvijas Lauku Forumu (LLF), Rēzeknes rajona kopienu partnerību un biedrību SATEKA Gulbenes novadā, lai stiprinātu saimniecisko darbību un labklājību vietējās kopienās.

Lasīt vairāk ...


Biedrība „Ludzas rajona partnerība” piedalās konferencē „Baltijas valstu lauku sieviešu uzņēmēju starptautiskais tirgus un lauku uzņēmējdarbības attīstība Lietuvā no 2014.-2020. gadam, apskats un iespējas”
21.10.2016

No 2016.gada 30.septembra līdz 1.oktobrim Lietuvas pilsētā Alantos notika konference „Baltijas valstu lauku sieviešu uzņēmēju starptautiskais tirgus un lauku uzņēmējdarbības attīstība Lietuvā no 2014.-2020. gadam, apskats un iespējas”, kurā piedalījās arī biedrības „Ludzas rajona partnerība” pārstāves.

Lasīt vairāk ...


Biedrība „Ludzas rajona partnerība” piedalās „LEADER TNC Fair 2016”
08.09.2016

No 2016.gada 24.augusta līdz 26.augustam Igaunijas pilsētā Jäneda norisinājās Igaunijas lauku tīkla rīkotais pasākums „LEADER TNC Fair 2016”, kurā piedalījās arī biedrības „Ludzas rajona partnerība” trīs pārstāvji.

Lasīt vairāk ...


Vietējo rīcības grupu tikšanās ar Lauku atbalsta dienestu un Zemkopības ministriju. 12.08.2016

2016.gada 10.augustā Zemkopības ministrijā notika vietējo rīcības grupu tikšanās ar Lauku atbalsta dienestu un Zemkopības ministriju.

Tikšanās darba kārtība:
1.Secinājumi pēc Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4.ass pasākumu īstenošanas novērtēšanas (audita).
2.Kļūdas maksājuma pieprasījumos Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.4.apakšpasākumā „Vietējās rīcības grupas nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana”.
3.Kopsavilkums no LAD reģionālām tikšanās reizēm.
4.Projektu vērtēšanas process.
5.VRG stratēģiju grozījumi.
6.MK noteikumu Nr.590 grozījumi ELFLA pasākumam.
7.MK noteikumu Nr.605 grozījumi EJZF pasākumam.Mācību seminārs vietējām rīcības grupām „Pavasara lauku forums 2016”
06.06.2016

20.maijā biedrības „Ludzas rajona partnerība” darbinieki piedalījās Latvijas lauku foruma organizētajā mācību seminārā „Pavasara lauku forums 2016”. Seminārs norisinājās Salaspils Nacionālā botāniskā dārza oranžērijā.

Lasīt vairāk ...


Noslēdzies semināru cikls projektu iesniedzējiem. 13.05.2016

Noslēdzies semināru cikls projektu iesnieguma konkursam Latvijas lauku attīstībai 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”  un „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, kuru mērķis bija   informēt potenciālos LEADER projektu iesniedzējus par projektu izstrādi un projektu iesniegumu sagatavošanu atbilstoši biedrības "Ludzas rajona partnerība" izstrādātajai SVVA stratēģijai. Apmācību semināri tika rīkoti visos četros biedrības  teritorijas novados- 03. `maijā Kārsavas novadā, 5.maijā Ludzas novadā, 6.maijā Ciblas novadā un 11.maijā Zilupes novadā.

Semināru gaitā biedrības administratīvā vadītāja Sandra Palma iepazīstināja klātesošos ar normatīviem aktiem un citu ar projektu konkursa saistītu informāciju, kā arī sniedza praktiskus padomus projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanā. Semināros noderīgu informāciju, kas saistīta ar finanšu aprēķiniem un iepirkuma procedūrām sniedza LLKC Madonas biroja ekonomikas konsultante Ērika Novožilova. 
Arhīvs
2022 (3)   
2021 (1)   
2020 (1)   
2019 (5)   
2018 (11)   
2017 (12)   
2016 (7)   
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv