Publicitāte 2014 - 2022

Logotipi 2015.gada -2020.gada plānošanas periodam:


  


elfla_leader_publicitates_plaksne_liel_a3_leader _ sagatave

elfla_leader_publicitates_plaksne_liel_a3_leader _Ludzas_rajona_partnerība


Ludzas Partnerības logo:


 


 


 

Krāsains pdf:

http://www.ludzaspartneriba.lv/docs/1083/2017-dok/Ludzas_rajona_partneriba.pdf

 

Melnbalts pdf:

http://www.ludzaspartneriba.lv/docs/1083/2017-dok/Ludzas_rajona_partneriba_bw.pdf

 

Krāsains png:

http://www.ludzaspartneriba.lv/imgs/1083/2017/Ludzas_rajona_partneriba.png


Projektā  “Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” izmantojamā logo josla:
 http://www.ludzaspartneriba.lv/imgs/1083/2018-2019/ev11logo_rinda.pngProjektā "Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” , Nr. 19-00-A019.332-000007, izmantojamā logo josla:

 

Logotipi 2023. -2027. periodam:
Logotipi 2023. -2027. periodam:
Logotipi 2023. -2027. periodam:
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv