Aktualitātes
119364

Latgales vēstniecībā Gors notikusi Latgales konference
07.12.2021


Latgales vēstniecībā Gors notikusi Latgales konference


    Lai iepazīstinātu Latgales uzņēmējus, profesionāļus un tūrisma jomu darbiniekus ar  projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”, Nr. 19-00-A019.332-000007,  laikā tapušo Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģiju "Tūrisma pakalpojumu veidošana uzņēmumos 2021- 2027", Latgales vēstniecībā Gors un ZOOM platformā 01.12.2021. notika Latgales konference, ko vadīja Marika Rudzīte - Griķe.

Pasākuma pirmā daļa tika veltīta atskatam uz projektā paveikto, bet otrā daļa ļāva ieskatīties nākotnes tendencēs, plānos un vīzijās.

Ar uzrunu dalībniekiem Latgales konferenci atklāja Sandra Palma, stāstot par projekta gaitu un īsumā iepazīstinot ar projektu. Projekts tiek īstenots, sadarbojoties sešām Latgales partnerībām,   projekta vadošais partneris ir biedrība “Ludzas rajona partnerība”.

Konferences dalībniekiem bija iespēja ne tikai iepazīties ar projekta laikā tapušās stratēģijas ieskatu, bet arī atskatīties uz citiem projekta laikā paveiktajiem darbiem, ko ieskicēja biedrības “Ludzas rajona partnerība” administratīvā vadītāja Sandra Palma un projekta vadītāja Mārīte Romanovska. 

M.Romanovska sniedza nelielu ieskatu par visiem notikušajiem semināriem, projekta pirmās konferences norisi un atzīmēja lektorus, kuri bija piedalījušies projekta semināru vadīšanā.

Projekta ekspertes no Vidzemes augstskolas Agita Līviņa un Iveta Druva- Druvaskalne stāstīja par izstrādāto Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģiju “Tūrisma pakalpojumu veidošanās uzņēmumos 2021-2027”, liekot uzsvaru uz attīstāmajiem segmentiem nākotnē un  pateicās visiem iesaistītajiem projektā par sadarbību Stratēģijas izstrādes procesā.

Multimediju ekspertes  un semināru lektores Ilzes Deņisovas stāstījumā konferences dalībnieki varēja ieskatīties projekta īstenošanas aizkulisēs, uzskatāmi, ar piemēriem pievēršot uzmanību paveiktajam šo vairāk kā divu gadu garumā. Ilze Deņisovas prezentācijā tika iekļauti daudzi piemēri no dalībnieku paveiktajiem darbiem semināru laikā. Noslēgumā divas aktīvākās semināru dalībnieces Gita Muižniece un Inese Matisāne klātesošos pārsteidza ar sagatavotajiem video sveicieniem un pateicību par projekta laikā notikušiem semināriem, tādējādi arī demonstrējot projekta laikā apgūtās un uzlabotās digitālās prasmes.

Pasākuma otro daļu atklāja AS “Latvijas valsts meži” LVM Ziemeļlatgales reģiona Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītāja Daiga Ancāne, kura semināra dalībniekus iepazīstināja ar Latvijas valsts mežu veikumu tūrisma un atpūtas vietu izveidē un apsaimniekošanā. 

Energoefektivitātes centra pārstāvis Anrijs Tukulis stāstīja par ilgtspējīgiem risinājumiem un enerģijas izmaksu samazināšanas iespējām mazajiem uzņēmumiem.

Jana Simanovska, kura pārstāvēja biedrību “Ekodizaina kompetences centrs”, stāstīja par to, kā izmantot resursus lietderīgi.

Latgales konferences noslēgumā uzņēmējs Andris Gals iepazīstināja dalībniekus ar jaunizstrādātās tūrisma un ceļošanas aplikācijas Trip.lv iespējām.

Projekts turpināsies līdz 2022.gada 30.aprīlim, un uzņēmējiem tiks piedāvātas dažādas aktuālas un saistošas semināru tēmas.

Informācija ir pieejama BDR “Ludzas rajona partnerība” mājas lapā:   https://ludzaspartneriba.lv/sadarbibas-projekti/starpteritoriala-sadarbiba/turistam-draudzigs-latgales-uznemejs-digitalizacijas-laikmeta-akronims--quotlatgales-uznemejsquot un pārējo Latgales partnerību mājaslapās.

Visi projekta semināri – gan klātienes, gan ZOOM tiešsaites - ir pieejami bezmaksas, vien nepieciešams piereģistrēties, aizpildot dalības anektu.

 

Publikāciju sgatavoja projekta vadītāja Mārīte Romanovska

un pasākuma tehniskā moderatore Sandra Igaune

 

Konferences prezentāciju materiāli:

 

=         Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģija "Tūrisma pakalpojumu veidošana uzņēmumos 2021- 2027 ", ekspertes Agita Līviņa, Iveta Druva-Druvaskalne / Vidzemes Augstskola/, skatīt šeit:

=         Par semināriem un konferencēm uzņēmējiem, projekta vadītāja Mārīte Romanovska, skatīt šeit:

=         Par tūrisma uzņēmēju digitalizācijas prasmēm un semināru tēmām, eksperte Ilze Deņisova, skatīt šeit:

=          LVM pieredze  tūrisma un atpūtas vietu izveidē un apsaimniekošanā, AS “Latvijas valsts meži”, LVM Ziemeļlatgales reģiona Meža apsaimniekošanas  plānošanas vadītāja Daiga Ancāne, skatīt šeit:

=         Ilgtspējīgi risinājumi un enerģijas izmaksu samazināšana mazajiem uzņēmējiem, Anrijs Tukulis Energoefektivitātes centrs, skatīt šeit:

=         Aprites ekonomika: Izmanto resursus lietderīgi. Jana Simanovska, Biedrība ” Ekodizaina kompetences centrs”, skatīt šeit:

=         Trip.lv aplikācijas izveidotāja pieredzes stāsts digitālo risinājumu izmantošanā. Uzņēmējs Andris Gals, skatīt šeit

Projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”. Biedrība Ludzas rajona partnerība/ vadošais projekta partneris, administratīvā vadītāja Sandra Palma, skatīt šeit:

 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē ttps://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

 
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv