Aktualitātes


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti


 

Projekta iesniedzējs  papildus projekta pieteikumam iesniedz elektroniski informāciju (projektu konkursa sludinājumā norādītajā e-pastā) Projektu kartei "SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti".
 
 Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. Forma pieejama šeit …
 
 R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
 
 R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.
 

Visu projektu kopsavilkums uz 31.12.2022

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu” (2.,3.,5.,7., 8.,9.,10.,11. kārta) skatāms šeit ... 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” (1.,4.,6.,10., 11. kārta) skatāms šeit ...  

 

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 31.12.2022  

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu”,skatāms šeit...

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ”, skatāms šeit... 

INFORMATIVS PASĀKUMS LUDZAS NOVADA UZNĒMEJIEM 29.03. no 13:30 līdz 16:20
10.03.2023

Lasīt vairāk ...


Noslēdzies starptautiskais projekts «Eiropas mazo pilsētu debašu tīkls» (« Small Town European Debates Network»), kurš tika finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu programmas «Eiropa pilsoņiem» ietvaros
26.02.2023

Šī projekta ietvaros tika veikti 4 pasākumi.

Lasīt vairāk ...


Gada ienākumu deklarācijas par 2022.gadu un Nodokļu aktualitātes pašnodarbinātajiem 2023. gadā
24.02.2023

Lasīt vairāk ...


Nākotnes atslēga 2023
18.02.2023

Latgales plānošanas reģions (LPR) izsludina inovatīvu biznesa ideju konkursu „Nākotnes atslēga 2023”

Lasīt vairāk ...


Ludzas rajona partnerība kā DIŽPROJEKTU 2022 izvirzīja Organic Products projektu "SIA "Organic Products" uzņēmējdarbības attīstīšana"
15.02.2023

Ludzas rajona partnerība Dižprojekts 2022 ir "SIA "Organic Products" uzņēmējdarbības attīstīšana", ko īstenoja Organic Products Pateicoties LEADER finansējumam uzņēmums paplašināja produkcijas sortimentu ar diviem jauniem produktiem. Produkcijas klāstā nu ir sublimēti augļi, garšvielas un ķirbju sēklu eļļu.

Lasīt vairāk ...


Sveicam Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!
20.12.2022

Lasīt vairāk ...


11.projektu kārtas LEADER sabiedrisko projektu prezentēšana
30.11.2022

Lasīt vairāk ...


Sveicam Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā!
16.11.2022

Lasīt vairāk ...


Notika LEADER pasākums iedzīvotāju informēšanai un vajadzību apzināšanai
02.11.2022

1.novembrī notika iedzīvotāju informēšanas un vajadzību apzināšanas pasākums "Attīstības iespējas Ludzas rajona partnerības teritorijā un LEADER pieeja". Diskusijā piedalījās pārstāvji no biedrībām, pašvaldības un citi interesenti, kuriem rūp teritorijas attīstība un LEADER pieejas ieguldījums tajā.

Lasīt vairāk ...


Informācija par Viedajiem ciemiem
02.11.2022

UZZIŅA. Atbilstoši Eropas Komisijas (EK) definīcijai, viedie ciemi ir: kopienas lauku apvidos, kas izmanto inovatīvus (radošus) risinājumus, lai uzlabotu dzīves apstākļus konkrētajā teritorijā un nodrošinātu ilgtspēju, balstoties uz savām stiprajām īpašībām un iespējām; kopiena, kas piedāvā līdzdalības iespēju katram interesentam, lai izstrādātu un īstenotu savu stratēģiju un kopīgi uzlabotu ciema ekonomiskos, sociālos un vides apstākļus, jo īpaši, izmantojot digitālo tehnoloģiju piedāvātos risinājumus; kopiena, kas spēj attīstīties, sadarbojoties un arī apvienojoties ar citām kopienām un dalībniekiem, lauku un pilsētu teritorijās. Iesaistīto ierosinājumi un viedā ciema stratēģijas īstenošana var balstīties uz esošajām iniciatīvām, un to var finansēt no dažādiem valsts un privātiem avotiem.

Lasīt vairāk ...


Realizēts LEADER projekts “SIA "AmoVet" veterinārās klīnikas izveide Ludzā”, projekta numurs 22-01-AL34-A019.2101-000010
30.10.2022

Lasīt vairāk ...


"Attīstības iespējas Ludzas rajona partnerības teritorijā un LEADER pieeja"
27.10.2022

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2023 (5)   
2022 (95)   
2021 (105)   
2020 (69)   
2019 (51)   
2018 (35)   
2017 (49)   
2016 (17)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Raiņa iela 16- 419.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv