Aktualitātes


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti


Projekta iesniedzējs  papildus projekta pieteikumam iesniedz elektroniski informāciju (projektu konkursa sludinājumā norādītajā e-pastā) Projektu kartei "SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti".

Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. Forma pieejama šeit …

R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.

R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.

Visu projektu kopsavilkums uz 01.09.2021

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu” (2.,3.,5.,7., 8.,9. kārta) skatāms šeit ... 
- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” (1.,4.,6. kārta)
skatāms šeit ... 

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 01.09.2021. skatīt šeit ...

 

Starptautiskā konference "EuroVelo 11 Latgales posms”
24.11.2021

Laiks: 30.11.2021no plkst.11.00 līdz 16.00. Vieta: klātienē Latgales vēstniecība GORS (SIA “Austrumlatvijas koncertzāle”) un Zoom platformā.

Lasīt vairāk ...


Latgales konference " Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā"
23.11.2021

Laiks: 01.12.2021no plkst.11.00 līdz 16.00. Vieta: klātienē Latgales vēstniecība GORS (SIA “Austrumlatvijas koncertzāle”) un Zoom platformā.

Lasīt vairāk ...


Sākas nepārtrauktā kārta projektu iesniegumu pieņemšanā.
23.11.2021

Projektu iesniegumu pieņemšana: no 22.11.2021.- 30.04.2022

Lasīt vairāk ...


Projekta “Signāls biznesa uzsākšanai” īstenošanā.
15.11.2021

Gribam sniegt informāciju un aicināt uz sadarbību Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta ENI-LLB-2-334 “Signāls biznesa uzsākšanai” īstenošanā.

Lasīt vairāk ...


Seminārs “Mazo ražotāju kooperācijas veicināšana”
15.11.2021

Norises laiks – 2021.gada 16.novembris, 10:00 – 15:00 Norises vieta – attālināti, Zoom platformā (reģistrācijas saite tiks izsūtīta pirms pasākuma) Dienas kārtība: (pielikumā) Reģistrācijas saite: cloud.latgale.lv/apps/forms/7TjgfgSC5q2HFwBG Tālruņi uzziņām: Latgales plānošanas reģions – 65423801 Mācību centrs MP – 29268925 Informācijas avots: https://lpr.gov.lv/lv/2021/seminars-mazo-razotaju-kooperacijas-veicinasana/#.YZJOPmBBxPZ

Lasīt vairāk ...


Notika BDR Ludzas rajona partnerība organizētais seminārs potenciālajiem 10.kārtas projektu iesniedzējiem.
12.11.2021

Biedrība “Ludzas rajona partnerība” ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” aktivitātēs "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas". 10.kārtā projektu iesniegumu pieņemšana ir nepārtraukta un projektu iesniegumu pieņemšanas periods ir no 22.11.2021.- 30.04.2022.

Lasīt vairāk ...


Esošie un topošie uzņēmēji! Aicinām pieteikties semināriem par aktuālajām uzņēmējdarbības tēmām. 03.11.2021

     Semināri notiks tiešsaistē Zoom platformā. Interesentiem ir iespēja pieteikties vienam, vairākiem vai visiem semināriem!
    Tuvākajā laikā plānotie informatīvie semināri (bezmaksas).
    (grafiks šeit)BDR Ludzas rajona partnerība organizē seminārus potenciālajiem 10.kārtas projektu iesniedzējiem.
03.11.2021

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršana atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā lauku attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" , "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"

Lasīt vairāk ...


VIDEO VEIDOŠANA, VIDEO PĒCAPSTRĀDE IESĀCĒJIEM
22.10.2021

29.10.2021. attālināts seminārs Zoom platformā 1.daļa (no trim)

Lasīt vairāk ...


Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārta (nepārtrauktā)
17.10.2021

Uzņēmējdarbības attīstībā un Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanā. Projektu iesniegumu pieņemšana: no 22.11.2021.- 30.04.2022

Lasīt vairāk ...


KLĀTIENES SEMINĀRS “TŪRISMA PAKALPOJUMU VEIDOŠANA UN DIGITĀLO RĪKU IZMANTOŠANA RĒZEKNES RAJONA KOPIENU PARTNERĪBAS TERITORIJĀ” 14.10.2021.
07.10.2021

Lasīt vairāk ...


SĒLIJAS NVO FORUMS
04.10.2021

Sēlijas NVO forums norisināsies piektdien, 22.oktobrī, no pl. 10:00 Viesītes kultūras pilī.

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2021 (100)   
2020 (69)   
2019 (51)   
2018 (35)   
2017 (49)   
2016 (17)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Raiņa iela 16- 419.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv