Projektu publicitāte
116095

ZS Ludzas rajona Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība "GRANTI". Iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu pilnveidošana , iegādājoties drenāžas skalotāju.
03.03.2021


Projekta atskaite par 2021. gadu, lasīt tālāk... Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

Iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu pilnveidošana, iegādājoties drenāžas skalotāju.

Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000015

Īstenošanas vieta, laiks

 Lucmuiža, Zvirgzdenes pag., Ciblas nov., p.n. Zvirgzdene, LV-5752

Mērķis

   Izveidot jaunu pakalpojuma veidu, sekmēt lauksaimniecības zemju izmantošanu, tādejādi ceļot iedzīvotāju ienākumus un dzīves līmeni. 

   Dažādot uzņēmuma darbību ,sadalot riskus. Celt uzņēmuma rentabilitāti.

 Drenāžas skalotāja iegāde.

Galvenās aktivitātes

 Realizējot projektu, tiks radīta 1 darba vieta.

 Drenāžas skalotāja iegāde.

Rezultatīvie rādītāji

Realizējot projektu, tiks radīta 1 darba vieta.

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

 18 100,00

 12 670,00

   5 430,00

Kontaktinformācija

Ludzas rajona Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība Granti, Ritvars Trons, tel. 29476600, ritvars.trons@inbox.lv. 
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv