Projektu publicitāte
126620

SIA AmoVet. SIA "AmoVet" veterinārās klīnikas izveide Ludzā.
19.10.2022


 

 

Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

 

"SIA “AmoVet” veterinārās klīnikas izveide Ludzā",

Nr. 22-01-AL34-A019.2101-000010

Īstenošanas vieta, laiks

Latgales iela 109, Ludza, Ludzas nov., p.n. Ludza-1, LV-5701

Paredzamais projekta īstenošanas sākums: 01.08.2022. Paredzamais projekta īstenošanas noslēgums: 01.09.2022.

Mērķis

“Projekta mērķis ir: piedāvāt kvalitatīvus, kā arī inovatīvus veterinārmedicīnas pakalpojumus VRG teritorijā, un 3.gadā pēc projekta īstenošanas sasniegt apgrozījumu 21996 EUR apmērā, kā arī radīt papildus 1 darba vietu, tādējādi kopumā uzņēmumā nodarbinot jau 2 algotus darbiniekus.”

 

Galvenās aktivitātes

Veterinārās klīnikas pilnvērtīgai funkcionēšanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde

 

Rezultatīvie rādītāji

Radīt VRG teritorijā (Ludzas pilsētā, Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadā) kvalitatīvus un inovatīvus veterinārmedicīnas pakalpojumus lolojumdzīvniekiem;

Pēc projekta realizācijas radīt divas normāla darba laika darbavietas;

Trešajā gadā pēc projekta īstenošanas (2025.g.) sasniegt Neto apgrozījumu 21996 EUR apmērā

 

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

14 941,49

10 459,04

  4 482,45

 

Projekta iesniedzējs, kontaktinformācija

SIA “AmoVet”

Latgales iela 109, Ludza, Ludzas nov., p.n. Ludza-1, LV-5701

Mob.tel. 26100543

amovet@inbox.lv
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv