Projektu publicitāte
116078

Sanita Sunupļa. Kosmetoloģijas salona izveide Zilupē.
02.03.2021
Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

Kosmetoloģijas salona izveide Zilupē

Nr. 2020/AL34/8/A019.21.01/6

 

Īstenošanas vieta, laiks

Partizāņu iela 5, Zilupe, LV-5751

Īstenošanas laiks: 2021.gads

Mērķis

Mērķis ir radīt jaunu pakalpojumu – jaunākās paaudzes kosmetoloģijas pakalpojumu sniegšanu VRG teritorijas iedzīvotājiem un viesiem. Iegādājoties kosmetoloģijas aparātu un masāžas galdu, tiks veicināta konkurētspēja un vietējās teritorijas ekonomikas attīstība, kā arī tiks radīta 1 jauna darba vieta, tādējādi paaugstinot lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Galvenās aktivitātes

Kosmetoloģijas aprīkojuma (RF liftinga aparāta un masāžas galda) iegāde.

Rezultatīvie rādītāji

Iegādāts kosmetoloģijas aprīkojums (RF liftinga aparāts un masāžas galds) pakalpojumu sniegšanai un radīta viena darba vieta. Plānotais neto apgrozījums trešajā gadā pēc projekta īstenošanas 10080.00 EUR.

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

9 435,46

6 604,82

2 830,64

Kontaktinformācija

Sanita Sunupļa, mob.t. 29680697,

e-pasts: sanita1907@gmail.com
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv