Projektu publicitāte
116283

Oksana Narnicka. Svinīgo pasākumu rīkošana ar telts un cita aprīkojuma nomu.
16.03.2021
Bildei informatīvs raksturs

Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

“Svinīgo pasākumu rīkošana ar telts un cita aprīkojuma nomu”,

Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000022

Īstenošanas vieta, laiks

Ludzas VRG teritorija, 07.06.2021 uzsākt saimniecisko darbību pilnā apmērā atbilstoši izvirzitai stratēgijai un mērķiem

Mērķis

Projekta mērķis ir radīt pilnīgi jaunu un modernu pakalpojumu Ludzas VRG teritorijā, kas apmierinās kllientu pieprasījumu pēc stilīgām un musdienīgām kāzām un citu svinību ierīkošanu un pasākumu organizēšanu svaigā gaisā. Kļūt par visatpazistamāko un pieprasītāko svinību organizēšanas uzņēmumu VRG teritorijā, izmantojot reklāmu poplārākajos tīmekļa vietnēs (instagram un facebook) patstavīgi paaugstinot savu kvalitāti un asortimentu, piesaistīt labākous speciālistus savā nozarē.

Galvenās aktivitātes

1.Pamatlīdzekļu noma: (telts, pārvietojama un regulējama terases dēļu grīda, ģenerators);

2.Fotozonu, dekora un cita inventara noma pasākumiem;

3.Pasākumu organizēšana, noformēšanas un rotašanas pakalpojumi.

Rezultatīvie rādītāji

Plānotais neto apgrozījuma 3. gadā pēc projekta

īstenošanas 29 975,00 EUR.

Nodarbināt 3 darbiniekus uz pilnu laika slodzi.

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

 22 838,81

15 987,16

  6 851,65

Projekta iesniedzējs, kontaktinformācija

Oksana Narnicka, e-pasts: oksana-narnicka@inbox.lv, kontatktālrunis: 26780475
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv