Projektu publicitāte
116094

IK ANKO LAUKI. Meža frēzes iegāde jauna pakalpojuma nodrošināšanai.
03.03.2021
Attēlam ir ilustratīva nozīme

Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

Meža frēzes iegāde jauna pakalpojuma nodrošināšanai.

Nr.20-01-AL34-A019.2101-000023

Īstenošanas vieta, laiks

Cirmas bekons, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV5735    Laika periods: 01.06.2021.

Mērķis

Vispārīgais mērķis ir iegādāties meža frēzi, ar iespēju radīt jaunu pakalpojumu- LIZ attīrīšana no krūmiem un celmu paliekām, kļūstot par konkurētspējīgu un pieprasītu pakalpojuma sniedzēju Ludzas  rajona partnerības teritorijā

Galvenās aktivitātes

1.    Iegādāties meža frēzi.

2.    Sniegt jaunu pakalpojumu – LIZ zemju sakopšana un apauguma ( krūmi, celmi) sasmalcināšana.

3.    Nodrošināt projekta publicitāti.

Sagatavot un iesniegt LAD projekta atskaites.

Rezultatīvie rādītāji

Trešajā gadā pēc projekta realizācijas sasniegt ražošanas apjomus 8000,00 EUR apmērā.

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

26 500,00

17 500,00

  7 500,00

Kontaktinformācija

IK ANKO LAUKI, Andris Kozačkovs, mob.t.26562154,
e-pasts:kozackovs@inbox.lv
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv