Projektu publicitāte
132167

PSV Ludzas novada pašvaldība. Gājēju takas izveide gar Šņitkas krastiem posmā no Telegrāfa ielas līdz Vienības ielai.
23.05.2024


 

 

Foto Dainis Poikāns

Projekta nosaukums,identifikācijas Nr.

„Gājēju takas izveide gar Šņitkas krastiem posmā noTelegrāfa ielas līdz Vienības ielai”,

Nr. 22-01-AL34-A019.2201-000004

Īstenošanas vieta, laiks

Telegrāfa iela 22, Kārsava, Ludzas novads, LV 5717

Projekta īstenošanas laiks – 2 gadi no LAD lēmuma parprojekta apstiprināšanu saņemšanas

Mērķis

Projekta mērķis ir izveidot gājēju taku gar Šņitkas krastiem posmā no Telegrāfa ielas līdz Vienības ielai Kārsavā,piedāvājot iedzīvotājiem un tūristiem atpūtu sakoptā vidē,veicinot veselīgu dzīvesveidu.

Galvenās aktivitātes

Gājēju takas izveide gar Šņitkas krastiem posmā no Telegrāfaielas līdz Vienības ielai Kārsavā.

Rezultatīvie rādītāji

Izveidota gājēju taka gar Šņitkas krastiem posmā noTelegrāfa ielas līdz Vienības ielai Kārsavā

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)Cits līdzfinansējums (EUR)

50 000,00

45 000,00

5000,00

Kontaktinformācija

Ludzas novada pašvaldība projektu vadītājaInese Lipska, tālrunis: 26144113, e-pasts:inese.lipska@ludzasnovads.lv

 

 

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

 

 
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv