Aktualitātes

2021

<--  ... 1 2 3 4 5 6 ...  --> 


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam un pārejas perioda 2021.-2022. gadam izpildes projekti.  
 Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. 
 
 R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
 
 R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.
 

Visu projektu kopsavilkums.

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu” (2.,3.,5.,7., 8.,9.,10.,11. kārta) skatāms šeit ... 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” (1.,4.,6.,10., 11. kārta) skatāms šeit ...  

 

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 21.05.2024 

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu”,skatāms šeit... 

 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ”, skatāms šeit...

 


19.04.2021 seminārs “Nodokļu piemērošana mazajiem uzņēmējiem” 09.04.2021


Darba kārtība

Pieteikšanās šeit: https://tinyurl.com/rce9fv2t

Seminārs "4 soļu stratēģija Facebook jēgpilnai izmantošanai klientu piesaistei " (dalībniekiem BEZ priekšzināšanām) 09.04.2021


Darba kārtība

Pieteikšanās: https://tinyurl.com/kr5242ar

Darbsemināri Latgales tūrisma stratēģijas izstrādei, ieviešanai un velotūrisma iesaistei aprīlī 08.04.2021Seminārs EV11 13.04.2021      Seminārs EV11 21.04.2021      Seminārs EV11 28.04.2021


Pieteikšanāš saite: https://tinyurl.com/njyd7v3d

Seminārs "Digitālās kartes uzņēmumu vajadzībām" 06.04.2021. 30.03.2021

Pieteikuma anketa: https://tinyurl.com/vhbum8au

Darba kārtība skatīt šeit

Visi projekta semināri aprīlī.


Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma 
„Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts
“Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”
Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007

Mācībās un praktiskā pieredzē balstīta Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģijas sagatavošana
SEMINĀRI APRĪLIS

Aktiv

Datums

Nosaukums

Lektors

Norises vieta

Moderators

Darba kārtība

Pieteikšanās

Semināru
cikls III (01.03.2021.-
30.09.2021.)

06.04.

2021.

Digitālās kartes uzņēmumu vajadzībām

Iveta Druva Druvaskalne

ZOOM tiešsaite

Marika Rudzīte-Griķe

https://tinyurl.com/wanafenh

https://tinyurl.com/vhbum8au

14.04.

2021.

4 soļu stratēģija Facebook jēgpilnai izmantošanai klientu piesaistei (dalībniekiem BEZ priekšzināšanām)

Marika Rudzīte-Griķe

ZOOM tiešsaite

Sandra Igaune

https://tinyurl.com/x7zfcfee

https://tinyurl.com/kr5242ar

19.04.

2021.

Nodokļu piemērošana mazajiem uzņēmējiem

Inguna Leibus

ZOOM tiešsaite

Sandra Igaune

https://tinyurl.com/46vxd2h8

https://tinyurl.com/rce9fv2t

21.04.

2021.

Personas mārketings – mūsu personīgā ārējā un iekšējā tēla nozīme tūrisma piedāvājuma veicināšanā digitalizācijas laikmetā

Marika Rudzīte-Griķe

ZOOM tiešsaite

Sandra Igaune

https://tinyurl.com/8rd3v36p

https://tinyurl.com/8b84d8e8

30.04.

2021.

Kas jāņem vērā un kā jāsagatavojas mājaslapas un e-veikala izveidei

Ilze Deņisova

ZOOM tiešsaiste

Marika Rudzīte-Griķe

https://tinyurl.com/2ma8zw7f

https://tinyurl.com/ybtdz7rw
30.03.2021. seminārs “Finanšu un investīciju plānošana, rīcības tūrisma produktu attīstībai un pilnveidei” 24.03.2021


Darba kārtība      Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/2mq94ed8

LLKC Rēzeknes un Ludzas biroji rīko atvērto durvju dienas 22.03.2021

Rēzeknes un Ludzas konsultāciju biroji rīko atvērto durvju dienas tiešsaistē. Rēzeknē pasākums norisināsies 30. martā, bet Ludzā – 31. martā. Pasākuma mērķis ir sniegt individuālas konsultācijas esošajiem mazo saimniecību īpašniekiem, kuri plāno saimniecības attīstību, un potenciālajiem mazo saimniecību īpašniekiem.

Vairāk informācijas:
http://www.laukutikls.lv/nozares/uznemejdarbiba-lauksaimnieciba/raksti/llkc-rezeknes-un-ludzas-biroji-riko-atverto-durvju

Informācijas avots: http://www.laukutikls.lvTiek pētīti un apzināti jauni pilskalni Latvijā
22.03.2021

Pētnieku komanda veido tūri Latgales un Sēlijas reģionā veicot pētniecisko darbu komandā, kuru vada profesors Juris Urtāns. Mērķis ir iepazīt jaunatklātos pilskalnus, to kultūrvēsturisko mantojumu un pievienotu vērtību vietas identitātei, ar īpašu fokusu par vietas identitātes un zīmološanas iespējām.

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts 8.kārtas projekts “Mežsaimniecības pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās tehniskās bāzes izveidošana, lai varētu uzsākt meža zemes frēzēšanas pakalpojumu sniegšanu Ludzas VRG teritorijā un ne tikai”
18.03.2021

Projekta mērķis ir attīstīt nelauksaimnieciska rakstura uzņēmējdarbību lauku teritorijā, attīstot alternatīvus ienākuma avotus un ienākumu līmeņa palielināšanos.

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts 8.kārtas projekts “Svinīgo pasākumu rīkošana ar telts un cita aprīkojuma nomu”
16.03.2021

Projekta mērķis ir radīt pilnīgi jaunu un modernu pakalpojumu Ludzas VRG teritorijā, kas apmierinās klientu pieprasījumu pēc stilīgām un musdienīgām kāzām un citu svinību ierīkošanu un pasākumu organizēšanu svaigā gaisā. Paredzēta projekta ietvaros iegādātās mobilās pasākumu telts noma ar papildus pakalpojumiem.

Lasīt vairāk ...


APTAUJAS ANKETA Latgales reģiona uzņēmējiem 15.03.2021

Cienījamais uzņēmēj!

Latgales plānošanas reģions vēlas noskaidrot Jūsu viedokli par nepieciešamo darbaspēku Latgales reģionā nākamajos 5 gados, lai saskaņotu reģiona izglītības iestāžu mācību programmu satura izmaiņas ar reģiona uzņēmēju vajadzībām.

Lūdzam sniegt Jūsu viedokli, aizpildot zemāk minēto anketu līdz 16.martam tiešsaistē, kas aizņems ne vairāk kā 3 minūtes Jūsu laika.

Paldies!

Saite uz anketu LATVIEŠU VALODĀ: https://forms.gle/kwRPxVCCy6nyWhNWA

Saite uz anketu KRIEVU VALODĀ: https://forms.gle/24pRJdE8rEA1LHv87

Biedrība "Ludzas rajona partnerība" ir pabeigusi LEADER 9. kārtas (22.01.2021. - 22.02.2021.) projektu iesniegumu vērtēšanu aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" 11.03.2021Projekti ar pozitīvu lēmumu 10. martā tika iesniegti LAD. Iesniegto projektu sarakstu  skatīt šeit: https://tinyurl.com/5xmce8eb
KONSULTĀCIJU STUNDA
11.03.2021

Vēl tikai līdz 22. martam vari iesniegt pieteikumu uzņemšanai LIAA biznesa inkubatoros, tostarp LIAA Rēzkenes biznesa inkubatora pirmsinkubācijas vai inkubācijas programmā, lai attīstītu savu produktu vai pakalpojumu un izveidotu globāli konkurētspējīgu uzņēmumu. Mēs gaidām tavu vienradzi!

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts 8.kārtas projekts “Kokmateriālu ražošanai nepieciešamās tehniskās bāzes pilnveidošana”
08.03.2021

Mērķis ir attīstīt esošo saimniecisko darbību, iegādājoties jaunu meža izvedējpiekabi ar hidromanipulatoru. Realizējot projektu, tiks uzsākta taras dēlīšu ražošana no vietējiem resursiem, saimniecībā tiks palielināta nodarbinātība- tiks radīta viena pilnas slodzes darbavieta, kā rezultātā nostiprināsies saimniecības konkurētspēja.

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts 8.kārtas projekts “Mobilo pirts tradīciju popularizēšana sabiedrības veselībai un relaksācijai“
08.03.2021

Mērķis ir uzņēmējdarbības dažādošana, attīstīšana un jauna pakalpojuma izveide, iegādājoties mobilo pirti, kubulu un supdēļus nomai.

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts 8.kārtas projekts “Ierīkot pašapkalpošanās veļas mazgātavu Zilupes novadā, tādējādi paaugstinot lauku iedzīvotājiem piedāvāto pakalpojumu pieejamību un veicināt vietējās ekonomikas stiprināšanu”
08.03.2021

Mērķis ir iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu un pielietojot tehnoloģijas, izveidot un attīstīt saimniecisko darbību, kas radīs jaunu darbavietu, nodrošinās veļas mazgāšanas, žāvēšanas pakalpojumus, tai skaitā atpūtas iespēju malkojot kādu dzērienu ar uzkodām, vai brīvo laiku auto uzkopšanai kamēr mazgājas un žāvējas veļa, tādējādi tiks paaugstināta lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāte un tiks veicināta vietējās teritorijas ekonomiskā attīstība.

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts 8.kārtas projekts “Kosmetoloģijas salona izveide Zilupē”
08.03.2021

Mērķis ir radīt jaunu pakalpojumu – jaunākās paaudzes kosmetoloģijas pakalpojumu sniegšanu VRG teritorijas iedzīvotājiem un viesiem. Iegādājoties kosmetoloģijas aparātu un masāžas galdu, tiks veicināta konkurētspēja un vietējās teritorijas ekonomikas attīstība, kā arī tiks radīta 1 jauna darba vieta, tādējādi paaugstinot lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Lasīt vairāk ...


Seminārs mazajiem ražotājiem: Vietējo produktu veicināšanas iespējas
05.03.2021

Lasīt vairāk ...


9.kārtas projektu prezentācijas
04.03.2021

26. februārī notika prezentācijas projektiem, kas tika iesniegti biedrības "Ludzas rajona partnerība" izsludinātā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtā Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam 19.2.pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Lasīt vairāk ...


Seminārs "Izvēlies piemērotāko formu savam uzņēmumam!"
03.03.2021

Lasīt vairāk ...


Domēna vārds, digitālā etiķete, manas tiesības internetā un citi jautājumi 11.marta seminārā "Kas jāzina ik katram par domēna vārdu un digitālo etiķeti"
01.03.2021

Lasīt vairāk ...


<--  ... 1 2 3 4 5 6 ...  --> 
Arhīvs
2024 (22)   
2023 (17)   
2022 (95)   
2021 (105)   
2020 (69)   
2019 (51)   
2018 (35)   
2017 (49)   
2016 (18)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv