Aktualitātes

2021

<--  ... 1 2 3 4 5 6 ...  --> 


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam un pārejas perioda 2021.-2022. gadam izpildes projekti.  
 Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. 
 
 R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
 
 R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.
 

Visu projektu kopsavilkums.

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu” (2.,3.,5.,7., 8.,9.,10.,11. kārta) skatāms šeit ... 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” (1.,4.,6.,10., 11. kārta) skatāms šeit ...  

 

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 21.05.2024 

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu”,skatāms šeit... 

 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ”, skatāms šeit...

 


Konference “Lauksaimniecības zināšanu un inovāciju sistēma AKIS”
21.09.2021

Lai gūtu plašāku ieskatu par ieguvumiem, ko sniedz Eiropas Savienības (ES) lauksaimniecības zināšanu un inovāciju sistēma (Agricultural Knowledge and Innovation Systems) jeb AKIS, Valsts Lauku tīkls 23. septembrī aicina uz tiešsaistes konferenci.

Lasīt vairāk ...


Mācības “Laukiem būt!” – jau desmito reizi!
16.09.2021

Jaunieši, jaunie uzņēmēji un jaunienācēji laukos no šodienas, 15. septembra, līdz pat 14. oktobrim aicināti pieteikties informatīvajai dienai par mācībām “Laukiem būt!”, kuras jau desmito gadu rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC). Pirmā kopīgā mācību dalībnieku tikšanās un iepazīšanās visā Latvijā notiks vienlaikus – 15. oktobrī.

Lasīt vairāk ...


Latgales uzņēmējdarbības centrs aicina pieteikt uzņēmumus konkursam ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2021’’
15.09.2021

Latgales plānošanas reģiona (LPR) Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) ar LPR Attīstības padomes atbalstu šī gada rudenī organizē konkursu "Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2021".

Lasīt vairāk ...


Pieteikšanās semināriem “Digitālie rīki pasākumu organizēšanai” - klātienē
13.09.2021

Projekts "Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā", Nr. 19-00-A019.332-000007 piedāvā iespēju jau laicīgi pieteikties klātienes semināriem "Digitālie rīki pasākumu organizēšanai", kas notiks Latgales partnerību teritorijās laika posmā 27.09.2021-08.10.2021.

Lasīt vairāk ...


Realizēts projekts ”Ūdenstūrisma attīstība Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novada teritorijā”, projekta numurs 20-01-AL34-A019.2101-000006
11.09.2021

Projekts realizēts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".

Lasīt vairāk ...


Pieteikties eksporta kataloga trešajam izdevumam iespējams līdz 01. oktobrim
09.09.2021

Eksporta katalogs ir elektronisks izdevums, kurš tiks izsūtīts ārvalstu kamerām un nozaru asociācijām ar aicinājumu šo informāciju izplatīt saviem biedriem, vēstniecībām un citiem ārvalstu sadarbības partneriem. Ievietojot informāciju Eksporta katalogā par Jūsu uzņēmumu un sadarbības piedāvājumu, pakalpojumiem vai precēm tiek dota iespēja sasniegt plašu potenciālo ārvalstu partneru vai klientu loku.

Lasīt vairāk ...


Seminārs "Uzņēmuma darbības snieguma izvērtējums. Kvalitātes vērtējums digitālajās platformās un dabā. Stratēģijas sabiedriskās apspriešanas pārskats"
07.09.2021

14.09.2021 ZOOM platformā notiks seminārs "Uzņēmuma darbības snieguma izvērtējums. Kvalitātes vērtējums digitālajās platformās un dabā. Stratēģijas sabiedriskās apspriešanas pārskats".

Lasīt vairāk ...


Realizēts projekts "Ūdens pasaka", Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000011
30.08.2021

Projekts realizēts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".

Lasīt vairāk ...


Stratēģijas “Tūrisma pakalpojumu veidošana uzņēmumos”2021.-2027.gadam 3.redakcija ir pieejama vērtēšanai un pilnveidošanai līdz 31.08.2021!
27.08.2021

Projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” Nr. 19-00-A019.332-000007 laikā tapusī stratēģijas 3. redakcija ir pieejama vērtēšanai, apspriešanai un priekšlikumu izteikšanai!

Lasīt vairāk ...


Notika seminārs "Sabiedriskā apspriešana Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģijai Tūrisma pakalpojumu veidošanai uzņēmumos 2021-2027"
25.08.2021

24.08.2021.notika seminārs "Sabiedriskā apspriešana Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģijai Tūrisma pakalpojumu veidošanai uzņēmumos 2021-2027" projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” Nr. 19-00-A019.332-000007 ietvaros.

Lasīt vairāk ...


24.08.2021 Seminārs "Sabiedriskā apspriešana Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģijai Tūrisma pakalpojumu veidošanai uzņēmumos 2021-2027" 17.08.2021

Aicināti Uzņēmēji, TIC-i, tūrisma/attīstības/uzņēmējdarbības plānošanas speciālisti, topošie uzņēmēji un visi interesenti.
Semināru vada: Vidzemes Augstskolas tūrisma ekspertes Iveta Druva-Druvaskalne un Agita Līviņa.

Darba kārtība          Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/ykmehc6h

11. augustā notiks informatīvs seminārs par atklāto konkursu “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” 05.08.2021

2021.gada 11.augustā no plkst. 10:00 līdz 12:00, attālināti, izmantojot ZOOM platformu, notiks informatīvais seminārs, kurā Latgales plānošanas reģions iepazīstinās ar EEZ FI 2014. – 2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbībā” neliela apjoma grantu shēmas atklātāprojektu iesniegumu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” projekta iesnieguma dokumentu sagatavošanu. AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Latgales reģiona vadītāja iepazīstinās arī ar cita finansējuma piesaistes iespējām projekta īstenošanai.

Vairāk informācijas un pieteikšanās: https://lpr.gov.lv/lv/2021/11-augusta-notiks-informativs-seminars-par-atklato-konkursu-atbalsts-biznesa-ideju-istenosanai-latgale/#.YQqOLIgzZPZ

Informācijas avots: https://lpr.gov.lvPiedalīšanās starptautiskajā sadarbības projektā “Eiropas mazo pilsētu debašu tīkls”
26.07.2021

Biedrības “Ludzas rajona partnerība” administratīvā vadītāja Sandra Palma un ārējo sakaru koordinētāja Ligita Karvele piedalījās starptautiskā sadarbības projekta "Small Towns European Debates Network" #STEDNET (Eiropas mazo pilsētu debašu tīkls) Eiropas debašu tīkla konferencē, kura notika šī gada 9.un 10.jūlijā.

Lasīt vairāk ...


Par „LATGALES UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA “TŪRISMA PAKALPOJUMU VEIDOŠANA UZŅĒMUMOS” 2021-2027.gadam” 3. redakcijas publiskošanu
16.07.2021

Lasīt vairāk ...


Projekta "4xmāksla" ceļojošā izstāde Ludzā 16.07.2021Aicinām pieteikt kopā skatīšanās vietas Sarunu festivālam LAMPA
07.07.2021

20. un 21. augustā uz aizraujošām sarunām par sabiedrībai būtisko aicinās septītais Sarunu festivāls LAMPA. Ja epidemioloģiskā situācija būs labvēlīga, lai tiktos klātienē, festivāls norisināsies jaunās sarunu vietās Cēsu pilsētvidē, savukārt jebkuros apstākļos to varēs skatīties festivāla mājaslapā un citās platformās.

Lasīt vairāk ...


Ar 1.jūliju stājas spēkā vairākas izmaiņas nodokļos!
02.07.2021

15.07.2021. seminārs Latgales uzņēmējiem "Nodokļu (VSAOI un IIN) aktualitātes 2.pusgadā"

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts projekts “Malkas ražošanai nepieciešamās tehniskās bāzes pilnveidošana”, Nr. 21-01-AL34-A019.2101-000001.
02.07.2021

Projekta mērķis ir paplašinot esošās saimnieciskās darbības veidu “skaldīta malka”, ražošanas procesā atvieglot apaļkoku sagādi saimniecībā un atvieglot roku darbu smago baļķu pārvietošanā, kraušanā uz malkas skaldītāja rampas vai blakus tai. Projektā ir plānots iegādāties meža piekabi ar manipulatoru, kas ļaus nodrošināt baļķu iekraušanu pa taisno cirsmās un transportēšanu uz mājam - malkas ražošanai zemnieku saimniecībā.

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts projekts “Atpūtas bāzes "Zirga smaids" sniegto pakalpojumu servisa uzlabošana un pilnveidošana klientu komforta līmeņa paaugstināšanai”, Nr. 21-01-AL34-A019.2101-000006.
01.07.2021

Projekta mērķis ir atpūtas bāzes "Zirga smaids" sniegto pakalpojumu servisa uzlabošana un pilnveidošana klientu komforta līmeņa paaugstināšanai. Projekta ietvaros iegādājoties jaunus krēslus, dīvānus, plītis komplektā ar cepeškrāsnīm, ledusskapjus ar saldētavām, boilerus, dušas stūrīšus, dušas vanniņas, sifonus, vannas istabas komplektus, virtuves maisītājus, podus un virtuves izlietnes, tiks būtiski uzlabots komforta līmenis viesu mājiņās.

Lasīt vairāk ...


22.06.2021<--  ... 1 2 3 4 5 6 ...  --> 
Arhīvs
2024 (22)   
2023 (17)   
2022 (95)   
2021 (105)   
2020 (69)   
2019 (51)   
2018 (35)   
2017 (49)   
2016 (18)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv