Aktualitātes

2020

<--  ... 1 2 3 4 ...  --> 


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam un pārejas perioda 2021.-2022. gadam izpildes projekti.  
 Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. 
 
 R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
 
 R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.
 

Visu projektu kopsavilkums.

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu” (2.,3.,5.,7., 8.,9.,10.,11. kārta) skatāms šeit ... 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” (1.,4.,6.,10., 11. kārta) skatāms šeit ...  

 

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 21.05.2024 

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu”,skatāms šeit... 

 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ”, skatāms šeit...

 


BDR Ludzas rajona partnerība organizē semināru potenciālajiem 8.kārtas projektu iesniedzējiem 20.10.2020

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršana atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā lauku attīstībai 2014.-2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".

Semināra mērķis: Sniegt atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem projektu iesniegumu sagatavošanā, veidlapas aizpildīšanā, finanšu plānošanā, iepirkuma procedūras veikšanā, pavaddokumentu noformēšanā, darbā ar LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu, iepazīties ar realizētajiem projektiem un stratēģijas izpildi.

Norises vieta: Ludza- 27.oktobris  Kafejnīca "Kristīne" otrā stāva zāle, Baznīcas iela 25-1, Ludza, Ludzas novads, semināra sākums pl.10.00.

Lai piedalītos seminārā  pieteikšanās obligāta.

Pieteikšanās zvanot pa tālruni 29413335 (Sandra), 29550874 (Vija)  vai rakstot uz e-pastu: ludzaspartneriba@inbox.lv   vai aizpildot pieteikuma anketu


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLmQJ8EwbrFOw80H4KONWCFXKt1kK6H5mo29up_KHq-AVfUg/viewform

Semināra darba kārtība.Apstiprināts projekts “Ūdens pasaka”
16.10.2020

Projekta mērķis - radīt jaunu pakalpojumu Ciblas novadā, veicot ieguldījumus pamatlīdzekļu iegādē, tādējādi sekmējot jauna uzņēmuma attīstību un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts projekts “Šķeltu laukakmeņu ražošanai nepieciešamā akmens skaldītāja iegāde zemnieku saimniecībā "Grīvas"”
16.10.2020

Zemnieku saimniecības "Grīvas" nodarbošanās ir laukkopība un skaldītas malkas ražošana. Saimniecība ilgus gadus nodarbojas ar graudaugu audzēšanu, un kopjot laukus, katru gadu veica akmeņu lasīšanu no saviem laukiem, kā rezultātā tika sakrātas lielas kaudzes dažāda izmēra laukakmeņu.

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts projekts “Ūdenstūrisma attīstība Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novada teritorijā”
16.10.2020

Atbalsta pretendents IK "Dambis 4" kopš 2015.gada sniedz pakalpojumus dažādu aktīvās atpūtas veidu izmantošanā Ludzas, Ciblas, Kārsavas un Zilupes novadā.

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts projekts “Zemnieku saimniecības "Krekeri" ražošanas modernizēšana”
15.10.2020

Projekta “Zemnieku saimniecības "Krekeri" ražošanas modernizēšana” mērķis ir, papildinot uzņēmuma materiāltehnisko bāzi, sekmēt produktīvāk izmantot vietējos mežu resursus, uzlabot piedāvātās pārstrādātās kokmateriālu produkcijas kvalitāti, kā arī radīt jaunus izstrādājumus vietējā teritorijā, sekmējot vietējo patēriņu, tādejādi paaugstinot lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicināt saimniecības konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts projekts “Ūdens atrakciju parkam nepieciešamo pamatlīdzekļu iegāde, uzņēmējdarbības uzsākšanas nodrošināšanai”
15.10.2020

Projekta “Ūdens atrakciju parkam nepieciešamo pamatlīdzekļu iegāde, uzņēmējdarbības uzsākšanas nodrošināšanai” īstermiņa mērķis ir veikt ieguldījumus uzņēmumā, nodrošinot uzņēmuma iespējamu turpmāku attīstību un konkurētspējas paaugstināšanu.

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts projekts “Mežizstrādes tehnikas iegāde pašnodarbinātā Arņa Puriņa saimnieciskās darbības attīstīšanai”
13.10.2020

Pašnodarbinātā Arņa Puriņa saimnieciskās darbības virziens ir skaldītas malkas ražošana un piegāde klientiem. Lai attīstītu savu saimniecību, tika uzrakstīts projekts “Mežizstrādes tehnikas iegāde pašnodarbinātā Arņa Puriņa saimnieciskās darbības attīstīšanai”, kurš tika arī apstiprināts.

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts projekts “Nodrošināt sporta un fitnesa pakalpojumu pieejamību Kārsavas pilsētā”
12.10.2020

Projekta “Nodrošināt sporta un fitnesa pakalpojumu pieejamību Kārsavas pilsētā” mērķis ir izveidot fitnesa un veselīga dzīves veida klubu Kārsavā. Projekta ietvaros iegādājoties iekārtas un trenažierus, kas nodrošinās sniegto pakalpojumu pieejamību Kārsavā, tiks radīta viena darba vieta uz pilnu slodzi.

Lasīt vairāk ...


Aicinām uzņēmējus uz semināru "Rīcības tūrisma produktu attīstībai un pilnveidei. Finanšu jautājumi: ieņēmumu un izdevumu plānošana, lēmuma par investīcijām izvērtēšana."
06.10.2020

Latgales uzņēmēji, atzīmējiet datumus savos darba plānotājos: 12.oktobrī Ludzas rajona partnerības teritorijā vai 13. oktobrī Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi" teritorijā projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” ietvaros, notiks seminārs (sekojiet informācijai, vieta tiks precizēta)

Lasīt vairāk ...


Mājražošanas attīstība Salnavas pagastā
05.10.2020

Apstiprinātā projekta “Mājražošanas attīstība Salnavas pagastā” mērķis ir uzsākt konditorejas izstrādājumu mājražošanu, aprīkojot telpas ar iekārtām, kas atbilst kvalitatīvai darba vietai.

Lasīt vairāk ...


Kokapstrāde ar CNC apstrādes centru
01.10.2020

Apstiprinātā projekta “Kokapstrāde ar CNC apstrādes centru” īstenošanas mērķis ir uzsākt koka suvenīru izgatavošanu un kokapstrādes pakalpojumu sniegšanu.

Lasīt vairāk ...


Aicina pieteikt uzņēmumus konkursam ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2020’’ 01.10.2020

Šī gada rudenī Latgales plānošanas reģiona (LPR) Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) ar LPR Attīstības padomes atbalstu organizē konkursu ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2020’’.

Konkursa mērķis ir apzināt un godināt Latgales plānošanas reģiona uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Latgales reģionā. Konkurss arī veicinās Latgales plānošanas reģiona uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Latgalē.

Vairāk informācijas:
 https://lpr.gov.lv/lv/2020/uznemeju-gada-balva-2020/#.X3V3X2gzZPZ

Konkursa nolikums          Pieteikuma anketa

Informācijas avots: https://lpr.gov.lv/Seminārs "Rīcības tūrisma produktu attīstībai un pilnveidei 27.09.2020

Finanšu jautājumi: ieņēmumu un izdevumu plānošana, lēmuma par investīcijām izvērtēšana."

Latgales uzņēmēji, atzīmējiet datumus savos darba plānotājos: 12.oktobrī Ludzas rajona partnerības teritorijā vai 13. oktobrī  Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi" teritorijā projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” ietvaros, notiks seminārs (sekojiet informācijai, vieta tiks precizēta) "Rīcības tūrisma produktu attīstībai un pilnveidei. Finanšu jautājumi: ieņēmumu un izdevumu plānošana, lēmuma par investīcijām izvērtēšana."

Plānotā darba kārtība šeit ...

Mērķauditorija: Latgales reģiona  uzņēmēji, tajā skaitā tie, kas sniedz vai plāno sniegt tūrisma pakalpojumus , uzņemt interesentus savā uzņēmumā vai saimniecībā, iepazīstināt ar ražošanas procesu vai pakalpojumu, piedāvāt radošās darbnīcas, citus uzņēmējdarbības dažādošanas rīkus.

Izmantojiet iespējas iegūt gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas savas uzņēmējdarbības attīstīšanai!

Pieteikuma anketa šeit:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFqH6eSRkkP4kJhUaNRE1d-OlLSE5R38qk9mOwvJOCzgFfdQ/viewformJūsu viedoklis mums ir svarīgs Latgales tūrisma pakalpojuma attīstībai
23.09.2020

Starpteritoriālā projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”, projekta Nr. 19-00-A019.332-000007 ietvaros, kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e- vides piedāvātās iespējas, ietvaros tiek veikta aptauja, kurā aicinām piedalīties esošos un topošos tūrisma uzņēmējus.

Lasīt vairāk ...


Iespēju festivāls “Uzņēmēju dienas Latgalē 2020” 18.09.2020

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK)  un Rēzeknes pilsētas pašvaldība aicina uzņēmējus un visus interesentus apmeklēt Iespēju festivālu “Uzņēmēju dienas Latgalē 2020”, kura ietvaros 25. septembrī norisināsies jau tradicionālais biznesa forums “Digitalizācija: mūsdienīgas uzņēmējdarbības priekšnoteikums”.

Vairāk informācijas: https://www.chamber.lv/lv/content/jaunumi/4681

Aicinām iepazīties ar pilnu dienas programmu un dalībai reģistrēties laikus, izmantojot tiešsaistes rīku: https://www.mitto.me/biznesa-forums-latgale/programma.

Plašāka informācija par Iespēju festivālu “Uzņēmēju dienas Latgalē 2020”, tā programmu un dalībniekiem: www.uznemejudienas.lv.

Informācijas avots: https://www.chamber.lvTurpinās projekta "Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā" īstenošana
17.09.2020

14.septembrī Krāslavas VRG teritorijā, Zirgu sētā "Klajumi", Kaplavas pagastā un 15.septembrī Balvu VRG teritorijā, Lauku viesnīcā "Noras", Krišjāņu pagastā, Latgales reģiona uzņēmējiem, tajā skaitā arī tiem, kas sniedz vai plāno sniegt tūrisma pakalpojumus, notika semināri "Uzņēmums un digitālās kartes, pārdošana tiešsaistes platformās".

Lasīt vairāk ...


Biedrības "Ludzas rajona partnerība" paziņojums 09.09.2020

Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu (12.10.2020. - 12.11.2020.)  Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

PAZIŅOJUMS


Nosacījumi

Projektu iesniegumi tiks pieņemti rīcībā: M1/ R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
Projektu iesniegumu pieņemšana: 12.10.2020.-12.11.2020
Projektu prezentācijas datums - 20.11.2020.
8.kārtas ietvaros netiek atbalstītas būvniecības, labiekārtošanas, infrastruktūras izveides vai uzlabošanas izmaksas.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam - 25 000,00 EUR.
Projektu īstenošanas termiņš: viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Kopā ar projekta iesniegumu iesniedz Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapu.


Informācija projektu iesniedzējiem:  
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/biedriba-ludzas-rajona-partneriba/Atskats uz projekta aktivitāti 4xmāksla aktivitāti Engurē
09.09.2020

Projekta “Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās”, (akronīms: 4xmāksla) aktivitātē „Keramikas simpozijs Engurē”, kas notika no 17. līdz 20.augustam, Ludzas partnerības teritoriju pārstāvēja dalībnieki no J.Soikāna Ludzas mākslas skolas un Zilupes mūzikas un mākslas skolas.

Lasīt vairāk ...


Seminārs Latgales uzņēmējiem "Uzņēmums un digitālās kartes, pārdošana tiešsaistes platformās"
04.09.2020

Lasīt vairāk ...


Realizēts projekts “ Ražošanas pamatlīdzekļu iegāde, uzņēmuma esošā tūrisma pakalpojumu uzlabošanai un attīstīšanai”
21.08.2020

Realizējot projektu “ Ražošanas pamatlīdzekļu iegāde, uzņēmuma esošā tūrisma pakalpojumu uzlabošanai un attīstīšanai”, SIA „Zenit” nodrošinās to, ka VRG teritorijā tiks uzlabots jauns un inovatīvs risinājums - daudzfunkcionāls atpūtas komplekss ar ļoti plašām un dažādām atpūtas iespējām VRG teritorijā.

Lasīt vairāk ...


<--  ... 1 2 3 4 ...  --> 
Arhīvs
2024 (22)   
2023 (17)   
2022 (95)   
2021 (105)   
2020 (69)   
2019 (51)   
2018 (35)   
2017 (49)   
2016 (18)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv