Aktualitātes
102854

Noslēgusies Starpteritoriālā sadarbības projekta “4xmāksla" trešā aktivitāte Apmācības – meistarklases «4xmāksla Ludzā - I»
31.10.2018


Ludzā, laika posmā no 2018. gada 22.-26.oktobrim, norisinājās apmācības un meistarklases, kur jaunas prasmes apguva projekta sadarbības partneru mākslas skolu pedagogi.  Dalībnieki idejas smelties izbrauca pie BDR Ludzas rajona partnerība uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām, pilnveidoja kompetences lekcijās “Gaismas galdi, smilšu zīmējumi un kino”   un “Par, ap un brendā/ zīmolā”. Lekcijas apmeklēt varēja jebkurš interesents, lai gūtu ieskatu par smilšu animācijas iespējām un brenda, zīmola nozīmi mārketingā un uzņēmuma atpazīstamībā. Aktivitātes nodrošināšanai tika iegādāti pamatlīdzekļi – Oforta prese, grafiskās planšetes un smilšu animācijas galdi.

Dalībnieki darbojās meistarklasēs:

 • Oforta preses iespējas zīmolvedībā vai brendingā", kurā visi dalībnieki strādāja  pie grafiskā dizaina idejas realizācijas , izmantojot projekta gaitā iegādāto Oforta presi
 • Brenda/Zīmola vizuālās idejas radīšanā, izmantojot projekta gaitā iegādātās piecas grafiskās planšetes
 • Praktiskās nodarbības smilšu animācijā, gaismas galdi un kino, izmantojot projekta gaitā iegādātos 10 smilšu galdus.


Meistarklašu  rezultātā kopīgā darbā izveidotas:

 • 10  ideju vizualizācijas, kuru radīšanā izmantoti gaismas galdi un zīmējumu smiltis.
  Darbi skatāmi šeit ...
 • 10 brenda, zīmola paraugi, kuru veidošanā  izmantotas grafiskās planšetes.
  Darbi skatāmi šeit ... 
 • 20 grafiskās dizaina idejas vizualizācijas, kuru radīšanā  izmantota Oforta prese.
  Darbi skatāmi šeit ...
 • Dažādoti vietējās sabiedrības izglītošanas pasākumi.


Foto no meistarklasēm skatāmi šeit ...

Projekta nākamā aktivitāte ir 2019.gada janvārī -  Ledus mākslas festivāls Engurē, fizikas eksperimenti ar ledu un aukstumu, stikla mākslas darbnīca. Plānotais dalībnieku skaits- 20 personas, 4 personas no katras projekta partnerības.

Projekta "4xmāksla" mērķis ir veicināt radošās industrijas attīstību sadarbības partneru teritorijās, pilnveidojot mākslas skolu pedagogu profesionālās kompetences, skolēnu māksliniecisko iemaņu attīstību, organizējot izglītojošus pasākumus un iesaistot vietējo sabiedrību. Projekta laikā tiks organizētas 11 aktivitātes, kuras norisināsies no 2018. gada jūlija līdz 2021. gada februārim, kad noslēgsies projekta laikā radīto mākslas darbu ceļojošā izstāde.
Projekta apraksts skatāms šeit ...


Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros Projekta “4xmāksla”, Nr. 18-00-A019.332-000004Apmācības - meistarklases “4xmāksla Ludzā - I”

 
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv