Aktualitātes
127151

11.projektu kārtas LEADER sabiedrisko projektu prezentēšana
30.11.2022


17. novembrī noslēdzās 11.kārtas konkurss Lauku attīstības programmas 2014. — 2020. gadam 19.2. pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

          Aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" tika  iesniegti četri projekti:

-       * “Brīvdabas kino aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Ludzas novada pašvaldības teritorijā”, iesniedzējs Ludzas novada pašvaldība,

-       * “Aprīkojuma iegāde sabiedrisko pasākumu īstenošanai Salnavas Kultūras namā un Ludzas novada pašvaldības teritorijā”, iesniedzējs Ludzas novada pašvaldība,

-       * “Daudzjoslu skaņas ieraksta un arhivēšanas aparatūras iegāde”, iesniedzējs biedrība "Darba un kultūras centrs Līdumnieki",

-       * “Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas pareizticīgo baznīcas kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana un svētceļnieku izmitināšanas apstākļu uzlabošana”, iesniedzējs Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas pareizticīgo draudze.

          25.novembrī projektu iesniedzēji prezentēja savus iesniegtos projektus.

          Pašlaik notiek iesniegto projektu vērtēšana. Projektus, kas būs saņēmuši  biedrības “Ludzas rajona partnerība” pozitīvus lēmumus par projekta atbilstību Stratēģijai, atbilstoši projektam saņemtajam punktu skaitam un pieejamajam finansējumam vērtēs Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

Aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas", izsludinātais finansējums EUR 57 573,20.

Biedrības “Ludzas rajona partnerība” jaunākai informācijai var sekot:

-       * https://www.ludzaspartneriba.lv

-       * https://www.facebook.com/LudzasRajonaPartneriba

 

 

 
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv