Projektu publicitāte
<--  ... 1 2  --> 

PSV Zilupes novada pašvaldība. Publiski pieejama informatīvā āra LED ekrāna piegāde un uzstādīšana pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai Zilupes pilsētā.
21.08.2018

Lasīt vairāk ...


PSV Zilupes novada pašvaldība. Skaņas un gaismas aparatūras un aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Zilupes novadā.
21.08.2018

Lasīt vairāk ...


PSV Zilupes novada pašvaldība. Informatīvās infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai Zilupes novadā.
21.08.2018

Lasīt vairāk ...


PSV Ludzas novada pašvaldība. Aprīkojuma iegāde Ludzas novada pagastu bibliotēkām iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.
21.08.2018

Lasīt vairāk ...


PSV Ludzas novada pašvaldība. Rotaļu laukums Tutānu ciemā – bērnu attīstībai un brīvā laika pavadīšanas dažādošanai.
21.08.2018

Lasīt vairāk ...


PSV Ludzas novada pašvaldība. Mobilās skatuves iegāde brīvdabas pasākumu tehniskajai nodrošināšanai Ludzas novada pašvaldības teritorijā.
21.08.2018

Lasīt vairāk ...


BDR "Ludzas Mūzikas pamatskolas atbalsta biedrība". Flīgeļa iegāde profesionālas koncertdarbības nodrošināšanai Ludzas novadā.
21.08.2018

Lasīt vairāk ...


PSV Ludzas novada pašvaldība. Veselīga dzīvesveida un aktīvās brīvā laika pavadīšanas veicināšana Rundēnu ciemā.
21.08.2018

Lasīt vairāk ...


REL STIGLOVAS SVĒTĀ KRUSTA PAGODINĀŠANAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE. Stiglovas Romas katoļu baznīcas jumta un griestu konstrukciju remonts.
21.08.2018

Lasīt vairāk ...


PSV Kārsavas novada pašvaldība. Kārsavas pilsētas dīķa ekoloģiskā stāvokļa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana.
21.08.2018

Lasīt vairāk ...


PSV Ciblas novada pašvaldība. Bērnu rotaļu laukuma izveide Pušmucovas ciemā.
17.08.2018

Lasīt vairāk ...


PSV Ciblas novada pašvaldība. Tērpu iegāde Ciblas novada amatierkolektīviem.
17.08.2018

Lasīt vairāk ...


BDR "Rikšotāju braucēju sporta klubs "Pegazs"". Nepieciešamo zirglietu iegāde zirgu rikšošanas sacensību dalībai
17.08.2018

Lasīt vairāk ...


BDR "Ilžeņa". Tautas tērpu un mūzikas instrumentu iegāde folkloras kopas "Ilžeņa" dalībniekiem
08.08.2018

Lasīt vairāk ...


BDR Sporta klubs "Latgols". Sporta spēļu automātiskās filmēšanas sistēmas iegāde sporta un tehnoloģiju popularizēšanas veicināšanai.
08.08.2018

Lasīt vairāk ...


PSV Kārsavas novada pašvaldība. Kultūras norišu kvalitātes uzlabošana Kārsavas novadā
08.08.2018

Lasīt vairāk ...


BDR "Darba un kultūras centrs Līdumnieki". Amatnieku, mājražotāju un pašdarbnieku paraugdemostrējumu, apmācību zāles aprīkojuma iegāde paraugdemonstrējumu, apmācību, pasākumu nodrošināšanai un apkures sistēmas uzstādīšana
12.07.2018

Lasīt vairāk ...


<--  ... 1 2  --> 
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv