Aktualitātes

2015


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam un pārejas perioda 2021.-2022. gadam izpildes projekti.  
 Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. 
 
 R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
 
 R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.
 

Visu projektu kopsavilkums.

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu” (2.,3.,5.,7., 8.,9.,10.,11. kārta) skatāms šeit ... 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” (1.,4.,6.,10., 11. kārta) skatāms šeit ...  

 

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 21.05.2024 

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu”,skatāms šeit... 

 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ”, skatāms šeit...

 


Uzsākts darbs pie jaunā plānošanas perioda projektu konkursu sagatavošanas
02.09.2015

Lasīt vairāk ...


Attīstības stratēģijas 2009-1013. gadam izpildes rezultāti 31.08.2015

 Likumdošanas projekti nākošajiem projektu konkursiem 27.08.2015

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” skatīt šeit ...

Iesnieguma veidlapa Vietas iniciatīvas

Iesnieguma veidlapa Ekonomikas stiprināšana

PRAKTISKAIS APMĀCĪBU SEMINĀRS LEADER PROJEKTU IEGULDĪJUMS VIETĒJO PRODUKTU UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBĀ 27.08.2015

 


Buklets krievu valodā                     Buklets angļu valodā

 

Piedāvājums. PRAKTISKAIS APMĀCĪBU SEMINĀRS LEADER PROJEKTU IEGULDĪJUMS VIETĒJO PRODUKTU UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBĀ. Ludzas rajona partnerības teritorijā 17.07.2015

Lasīt vairāk ...


Projekts „Kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana Ludzas un Rokišķu partnerības teritorijā – pieredze un izaicinājumi vietējiem iedzīvotājiem” (Akronīms „Atrastā vēsture”, Projekta Nr. 12-00-L421102-000016). Konference "Māksla" 18.06.2015Seminārs 29.01.2015. Kārsava
29.01.2015

Tēma: Par LEADER pieejas pasākumu īstenošanu. Nosaukums: Vietējo lauku uzņēmēju un mājražotāju darbības atbalsts un attīstības virzība LEADER pieejas projektos.

Lasīt vairāk ...


Seminārs 28.01.2015. Ludza
28.01.2015

Tēma: Par LEADER pieejas pasākumu īstenošanu. Nosaukums: Vietējo lauku uzņēmēju un mājražotāju darbības atbalsts un attīstības virzība LEADER pieejas projektos.

Lasīt vairāk ...


Seminārs 27.01.2015. Blontu pagasts
27.01.2015

Tēma: Par LEADER pieejas pasākumu īstenošanu. Nosaukums: Vietējo lauku uzņēmēju un mājražotāju darbības atbalsts un attīstības virzība LEADER pieejas projektos.

Lasīt vairāk ...


Seminārs par LEADER pieejas pasākumu īstenošanu
20.01.2015

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2024 (22)   
2023 (17)   
2022 (95)   
2021 (105)   
2020 (69)   
2019 (51)   
2018 (35)   
2017 (49)   
2016 (18)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv