Aktualitātes

Uzsākts darbs pie jaunā plānošanas perioda projektu konkursu sagatavošanas
02.09.2015


Aicinām uz semināriem par LEADER pieejas īstenošanu vietējās teritorijas attīstībai.  Semināru laikā informēsim par novembrī apstiprinātiem Ministru kabineta noteikumiem, kas paredz atbalsta saņemšanas kārtību un teritorijas attīstības stratēģijas projektu, kurš savukārt  paredz attīstības prioritātes un projektu vērtēšanu.

Jaunā plānošanas perioda (2015-2020) ietvaros tiek paredzēti projektu konkursi":

R1.Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.

Atbalsts šādām darbībām:

  • Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
  • Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
  • Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai;
  • Darbinieku produktivitātes kāpināšana.


R2. Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides  un dabas resursu saglabāšana.

Atbalsts šādām darbībām:

  • Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību;
  • Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.


LEADER programmas pirmie konkursi varētu būt izsludināti 2016.gada februārī.

Atbalsta saņemšanas noteikumi: Ministru kabineta noteikumi Nr. 590 (13.10.2015.) atrodami šeit

Stratēģijas projekts atrodams šeit.

Seminārs Kārsavas novadā 15.decembrī pl.10.00 Kārsavas novada domes Attīstības nodaļā. ( „Mežmuiža”, Malnavas fermas,Malnavas pagasts).

 
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv