Aktualitātes
113700

Turpinās projekta "Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā" īstenošana
17.09.2020


14.septembrī Krāslavas VRG teritorijā, Zirgu sētā "Klajumi", Kaplavas pagastā  un  15.septembrī Balvu VRG teritorijā, Lauku viesnīcā "Noras", Krišjāņu pagastā, Latgales reģiona uzņēmējiem, tajā skaitā arī tiem, kas sniedz vai plāno sniegt tūrisma pakalpojumus,  notika semināri "Uzņēmums un digitālās kartes, pārdošana tiešsaistes platformās". Semināru mērķis bija sniegt atbalstu jaunu digitālo prasmju apguvē un kopumā digitālo prasmju apzināšanai, SVID analīzes apstiprināšana ar galveno uzmanību izaicinājumu mērķtiecīgā risināšanā un iespēju pastiprinātā izmantošanā, lai radītu, attīstītu un nostiprinātu Latgales tūrisma produktus.

Seminārus vadīja lektores Agita Līviņa un Iveta Druva-Druvaskalne. Šo lektoru nākamie semināri turpināsies arī oktobra mēnesī: 12.oktobrī notiks Ludzas VRG teritorijā un 13.oktobrī Daugavpils VRG teritorijā.

Apmācību tēma: “ Finanšu jautājumi: cenas noteikšana, naudas plūsma, pirkšana vai īre, abonēšana”.

Sekojiet informācijai mūsu sociālajos tīklos:
 https://www.ludzaspartneriba.lv/aktualitates ,
 https://www.facebook.com/LudzasRajonaPartneriba/ .


Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”, projekta Nr. 19-00-A019.332-000007
Aktivitāte "Semināru cikls I"

* * * * * * * *
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv