Aktualitātes

Seminārs 28.01.2015. Ludza
28.01.2015


Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Ludzas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs


Tēma: Par LEADER pieejas pasākumu īstenošanu.

Nosaukums: Vietējo lauku uzņēmēju un mājražotāju darbības atbalsts un attīstības virzība LEADER pieejas projektos.


Programma / Lektoru uzskaites lapa

Norises vieta: Raiņa iela 16a, 1.stāva zāle, Ludza, LV-5701

Datums: 28.01.2015.

Gr.nr.: 3Lu-S


Laiks

Stundu skaits

Saturs

Lektors

Lektora paraksts

10:00 – 10:30

0.5

Jauna kārtība darījumiem ar lauksaimniecības zemēm 2015.gadā.

Aivars Meikšāns

Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos

 

10:30 – 12:30

2

Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas.

Sandra Palma

Biedrības „Ludzas rajona partnerība” projekta koordinatore

 

12:30 – 13:00

0.5

Aktualitātes nodokļu un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošajos normatīvajos aktos.

Karīna Koroļonoka

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Ludzas konsultāciju biroja grāmatvedības konsultante

 

Kopā st.

3

     
 


Uzņēmējdarbības konsultante: Beāte Narnicka

Nodaļas vadītāja: Karīna Koroļonoka
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv