Aktualitātes
117774

Realizēts projekts "Ūdens pasaka", Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000011
30.08.2021


Projekts realizēts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".

Projekta mērķis - radīt jaunu pakalpojumu, veicot ieguldījumus pamatlīdzekļu iegādē, tādējādi sekmējot jauna uzņēmuma attīstību un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Projekta iesniedzēja ir pašnodarbinātā Jesenija Masaļska. Pašnodarbinātā savu saimniecisko darbību veic Ludzas novadā, Zvirgzdenes pagastā. Pamatdarbības virziens tūrisma un atpūtas pakalpojumu piedāvājums.

Īstenojot projekta mērķi - labiekārtotajā teritorijā Cirmas ezera krastā tiek piedāvāta vieta, kur var makšķerēt, iznomāt ūdens inventāru un izmantot aktīvās atpūtas iespējas- mājiņas uz pontona, pārvietojamās pirts un kubula noma un kā papildus pakalpojumu- kūpinātavas nomu un arī kūpinātas zivis.Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv