Aktualitātes
110131

Realizēts pirmais 5. kārtas projekts "Tehnikas iegāde jauna pakalpojuma nodrošināšanai"
30.01.2020


Projekts realizēts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta iesniedzējs ir  Zaļesjes un Pasienes pagastu zemnieku saimniecība "MĀRZEME", projekta vadītājs Romans Marčenoks. Projektā ir iegādāta tehnika un līdz ar to, gan Zilupes novadā, gan arī pārējā Ludzas rajona partnerības teritorijā tiks piedāvāts jauns pakalpojums – lauksaimniecības zemju, aizaugušo platību, trašu un meliorācijas grāvju attīrīšana no kokaugiem, kurš tiks veikts mehanizēti, neizmantojot roku darbu.
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv