Aktualitātes
125779

Piesaistot LEADER finansējumu, SIA “Zenit” plāno izmantot saules enerģiju savā uzņēmumā.
27.07.2022


     Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis SIA “Zenit” projektu “Saules paneļu iekārtu novietošana, uzņēmuma esošā tūrisma pakalpojumu uzlabošanai un attīstīšanai”, projekta Nr. 22-01-AL34-A019.2101-000009, kurš ir iesniegts projektu iesniegumu 10.kārtā.


     SIA „Zenit”, realizējot projektu, plāno veikt saules paneļu iekārtu novietošanu. Saules paneļu plānotā jauda būs pietiekama, lai nodrošinātu pilnvērtīgu elektroenerģijas padevi atpūtas kompleksam „Dzerkaļi”. Projekts aktuāls no diviem aspektiem – būtiski palielinoties elektroenerģijas cenām, iegādājoties saules paneļus, tiks samazinātas tekošās uzņēmuma elektroenerģijas izmaksas, tādējādi samazinot sniegto pakalpojumu ražošanas pašizmaksu, kā otrs aspekts- atpūtas kompleksa “zaļāka” darbība, nodrošinot uzņēmumā atjaunojamo energoresursu izmantošanu un lielāku “zaļi” domājošu klientu piesaisti.

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

 

 
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv