Aktualitātes
113894

Mājražošanas attīstība Salnavas pagastā
05.10.2020


Apstiprinātā projekta “Mājražošanas attīstība Salnavas pagastā” mērķis ir uzsākt konditorejas izstrādājumu mājražošanu, aprīkojot telpas ar iekārtām, kas atbilst kvalitatīvai darba vietai.

 

Projekta rezultātā būs uzsākta un attīstīta konditorejas izstrādājumu mājražošana - tiks ražoti saldi un  sāļi konditorejas izstrādājumus, nodrošinot Ludzas rajona partnerības teritorijas iedzīvotājiem kvalitatīvu konditorejas izstrādājumus pieejamību. Tiks izveidota nojume, kur uzņemt tūristus, organizēt meitarklases un degustācijas. Produktīvāk izmantojot vietējos resursus, tiks radītas jaunas vērtības, kas paaugstina lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicina konkurētspēju.

 

Projektu īstenos Tatjana Ločmele, kas darbosies kā pašnodarbināta persona.

 

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības “Ludzas rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam pasākumā “ Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 70% (4340,91 EUR)

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

 

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības “Ludzas rajona partnerība” mājaslapā: https://ludzaspartneriba.lv/projektu-konkursi      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv