Aktualitātes
125587

Lauku atbalsta dienestā apstiprināts Ludzas novada pašvaldības iesniegtais LEADER pieejas projekts "Bezvadu mobilo grāmatu pakomātu iegāde Kārsavas un Zilupes bibliotēkām"
05.07.2022


Projekta vispārējais mērķis - ieviest jaunu pakalpojumu Kārsavas un Zilupes bibliotēkās, nodrošinot iespēju izmantot bezkontakta grāmatu apmaiņas pakalpojumu ārpus bibliotēku telpām, reizē uzlabojot pakalpojuma pieejamības iespējas.

Projekta ietvaros tiks iegādāti divi bezvadu mobilo grāmatu pakomāti bibliotēkām pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanai.

Bezvadu mobilie grāmatu pakomāti būs nozīmīgs papildinājums Kārsavas un Zilupes bibliotēku pakalpojumu klāstam, kas ļaus pilnībā nodrošināt grāmatu apmaiņas procesu bezkontaktu režīmā. Pakomātu iegāde sekmēs jaunas iespējas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā, gan saņemot grāmatas veiksmīgai mācību procesa nodrošināšanai, gan vērtīgai brīvā laika pavadīšanai.

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv