Aktualitātes
126285

Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārtu
15.09.2022


Izmantojot LEADER pieeju, atbalstāmas šādas aktivitātes:

"Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas", izsludināts finansējums EUR 211 847.07

"Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas", izsludināts finansējums EUR 57 573.20

Projektu iesniegumu pieņemšana: no 17.10.2022.- 17.11.2022

  • Pilns sludinājuma paziņojums ar rīcību aprakstu, projekta maksimālajām attiecināmajām izmaksām un vērtēšanas kritērijiem skatāms šeit 
  • Rīcību plāns skatāms šeit...
  • Stratēģija skatāma šeit...
  • Pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem (kalkulators):


          Aktivitāte 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"
R1  Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
Šeit:
 https://tinyurl.com/ywhesprx
           

     Aktivitāte 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"
R2  Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.
Šeit: 
https://tinyurl.com/de365jre

Seminārs par projektu kārtu (ZOOM vai klātienē- pēc izvēles)  11.10.2022.

Projektu prezentācijas datums - 25.11.2022., norise biedrības Ludzas rajona partnerība birojā, Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads un attālināti Zoom tiešsaistē.

Ar vietējās attīstības stratēģiju varat iepazīties un saņemt bezmaksas konsultācijas attālināti vai biedrībā “Ludzas rajona partnerība”, Tālavijas ielā 16, Ludza, iepriekš sazinoties ar administratīvo vadītāju Sandru Palmu, projektu vadītāju Viju Karveli, tālruņa nr. 29413335, 29550874, e-pasts: ludzaspartneriba@inbox.lv. Papildus informācija biedrības “Ludzas rajona partnerība" tīmekļvietnē www.ludzaspartneriba.lv

Informācija LAD mājas lapā https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/biedriba-ludzas-rajona-partneriba/ 
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv