Aktualitātes

Biedrība Ludzas rajona partnerība izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu
29.04.2016


Ludzas rajona partnerība
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršana atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā lauku attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas
Projekta iesnieguma veidlapa M1/R1 - uzņēmējdarbības projektiem - skatīt
Paraugs projekta iesnieguma aizpildīšanai aktivitātei "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" (1.pielikums MK 13.10.2015. noteikumiem Nr.590) - skatīt


Ludzas rajona partnerība
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršana atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā lauku attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas
Projekta iesnieguma veidlapa M2/R2- sabiedriskā labuma projektiem - skatīt
Paraugs projekta iesnieguma aizpildīšanai aktivitātei "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" (2.pielikums MK 13.10.2015. noteikumiem Nr.590) - skatīt

MK noteikumi Nr. 590 - skatīt


Palīgs E-pieteikšanās sistēmas lietotājam sadaļā „Projektveidīgie pasākumi” 2014.-2020. plānošanas perioda LEADER pasākumiem - skatīt

Papildinformācija projekta īstenošanā - skatīt

Sarindoto pieteikumu saraksts:
Rīcība R1 „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu ” sarindoto pieteikumu saraksts (Pielikumā)

Rīcība R2  „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” sarindoto pieteikumu saraksts (Pielikumā)
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv