Aktualitātes
65829

BDR Ludzas rajona partnerība organizē seminārus potenciālajiem projektu iesniedzējiem
21.04.2016


Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršana atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā lauku attīstībai 2014.-2020.gadam
apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātēs „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”
 un „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”


Semināru mērķis: Sniegt atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem projektu iesniegumu sagatavošanā, veidlapas aizpildīšanā, finanšu plānošanā, pareizas iepirkuma procedūras veikšanā, pavaddokumentu noformēšanā, darbā ar LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu.

Norises vietas:
Ciblas novads - 06.maijs (pieteikšanās līdz 05.maijam) - Tautas nams, Muižas iela 1, Cibla, Ciblas pagasts, Ciblas novads
Ludzas novads - 05.maijs (pieteikšanās līdz 03.maijam) - Ludzas novada domes 1.st.zāle, Raiņa iela 16a, Ludza , Ludzas novads
Kārsavas novads - 03.maijs (pieteikšanās līdz 02.maijam) - Kārsavas novada domes zāle, Vienības iela 53, Kārsava, Kārsavas novads
Zilupes novads - 11.maijs (pieteikšanās līdz 10.maijam) - Zilupes novada domes zāle, Raiņa iela 16, Zilupe, Zilupes novads.

Pietiekšanās informācija un semināra programma

  • Lai piedalītos semināros, pieteikšanās obligāta - zvanot pa tālruni 29413335, 29550874 vai rakstot uz e-pastu: ludzaspartneriba@inbox.lv (Jānorāda Vārds, Uzvārds, organizācija, datums, uz kuru pierakstās, vai pierakstās arī  uz individuālu konsultāciju).
  • Ja Jums ir kādi specifiski jautājumi saistībā ar iesniedzamo projektu, lūgums tos uzrakstiet e-pastā, lai varam sagatavot atbildes.
  • Seminārā piedalīsies un sniegs atbildes uz Jūsu jautājumiem LAD Austrumlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes speciālisti.


Programma:

Laiks

Saturs

Lektors

10.00- 10.15

Reģistrācija, kafija

 

10.15-11.30

Normatīvie akti un Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana aktivitātē Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas

Sandra Palma,

Vija Karvele,

Ludzas rajona partnerība

11.30- 12.30

Finanšu aprēķins un finanšu tabulu aizpildīšana

Ērika Novožilova,

LLKC Madonas biroja ekonomikas konsultante

12.30- 13.30

Iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīviem aktiem

Ērika Novožilova,

LLKC Madonas biroja ekonomikas konsultante

13.30- 14.00

Darbs ar LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu

Sandra Palma,

Vija Karvele,

Ludzas rajona partnerība

14.00- 14.30

Kafijas pauze

 

14.30- 15.30

Normatīvie akti un Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana aktivitātē Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas

Sandra Palma,

Vija Karvele,

Ludzas rajona partnerība

15.30-17.00

Jautājumi, atbildes, individuālas konsultācijas.

 
 
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv