Aktualitātes
114484

Apstiprināts projekts “Zemnieku saimniecības "Krekeri" ražošanas modernizēšana”
15.10.2020


Projekta “Zemnieku saimniecības "Krekeri" ražošanas modernizēšana” mērķis ir, papildinot uzņēmuma materiāltehnisko bāzi, sekmēt produktīvāk izmantot vietējos mežu resursus, uzlabot piedāvātās pārstrādātās kokmateriālu produkcijas kvalitāti, kā arī radīt jaunus izstrādājumus vietējā teritorijā, sekmējot vietējo patēriņu, tādejādi paaugstinot lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicināt saimniecības konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Saimniecība tiecas uz mērķi - izstrādāto vietējo meža resursu (koksni) maksimāli pārstrādāt, realizējot kokmateriālu gala produkciju ar pievienoto vērtību.

Projektā zemnieku saimniecība iegādāsies CNC frēzi ar programmatūru, virpu kokam un malkas skaldītāju.

Projektu īstenos Aivars Igovens, zemnieku saimniecības “Krekeri” īpašnieks.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības “Ludzas rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam pasākumā “ Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 70% (14110.25 EUR).

 


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības “Ludzas rajona partnerība” mājaslapā: https://ludzaspartneriba.lv

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv