Aktualitātes
114516

Apstiprināts projekts “Ūdens pasaka”
16.10.2020


Projekta mērķis - radīt jaunu pakalpojumu Ciblas novadā, veicot ieguldījumus pamatlīdzekļu iegādē, tādējādi sekmējot jauna uzņēmuma attīstību un vietējās teritorijas  sociālekonomisko attīstību.  Īstenojot projekta mērķi - labiekārtotajā teritorijā Cirmas ezera krastā tiks piedāvāta vieta, kur varēs makšķerēt, iznomāt ūdens inventāru un izmantot aktīvās atpūtas iespējas - mājiņas uz pontona, pārvietojamās pirts un kubula nomu un kā papildus pakalpojumu - kūpinātavas nomu.

Mērķa sasniegšanai tiks iegādāti pamatlīdzekļi, lai sekmīgi īstenotu un attīstītu jaunu uzņēmumu partnerības teritorijā.

Projektu īstenos saimnieciskās darbības veicēja Jesenija Masaļska.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības “Ludzas rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam pasākumā “ Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 70% (17450,10 EUR).


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības “Ludzas rajona partnerība” mājaslapā: https://ludzaspartneriba.lv

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv